nieuws

Investeringen in duurzame energie trekken aan

Geen categorie

Een deel van de grote en middelgrote bedrijven investeert dankzij het voorzichtige herstel van de economie meer in duurzame energie en energiebesparingen. Dit blijkt uit onderzoek van VNU Exhibitions Europe onder 565 potentiële bezoekers, veelal beslisser of adviseur op het gebied van energie, van de vakbeurs Energie 2010.

42% Geeft aan dat de investeringskraan weer wordt opengedraaid. Volgens Heleen van der Meer, projectmanager vakbeurs Energie 2010, is de aangekondigde versobering van het subsidiestelsel een groot struikelblok om de volgende stap te zetten in de verduurzaming van de bedrijfsvoering.
De vraag naar subsidies voor duurzaamheid- en energiebesparing initiatieven is groot; 74% van de bezoekers heeft behoefte aan meer overheidsbijdragen. “Bedrijven zijn al hard in de weer om energiekosten terug te dringen. Simpele maatregelen hebben snel resultaat en zorgen voor aanzienlijke besparingen op de korte termijn. Echter, veel bedrijven willen de volgende stap zetten, door zich bijvoorbeeld meer tot duurzame energie te wenden. Het budget om daadwerkelijk zo’n investering te doen ontbreekt vaak en een stimulans vanuit de overheid trekt bedrijven dan over de streep”, volgens Heleen van der Meer.
Nederland moet een meer prominente positie innemen als doorgeefluik van energie naar de rest van Europa, de zogenaamde energierotonde functie. Ruim de helft van de ondervraagden vindt dat Nederland zich hier sterk voor moet maken. De voordelen zijn dat het vestigingsklimaat voor energie gerelateerde ondernemingen hiermee wordt versterkt.
Andere resultaten
+ Een kleine meerderheid van de ondervraagden vindt dat er een tweede kerncentrale in Nederland moet komen. 30% staat er negatief tegenover en 37% positief.
+ Ondervraagden zijn huiverig voor CO2-opslag in oude gasvelden; 42% vindt dit geen goed idee en 24% wel.
+ Op de stelling dat Nederland moet stoppen met het winnen van gas in de Noord- en Waddenzee is 43% het oneens en 22% het eens.
+ Het Duitse ‘Feed-In systeem’ wordt gezien als een goede optie voor de verdere verduurzaming van de Nederlandse energie (51%).Bron: VNU Exhibitions Europe

Reageer op dit artikel