nieuws

Geen collectief WKO in Biddinghuizen

Geen categorie

De gemeente Dronten ziet af van collectieve warmte koude opslag systeem (WKO) in De Graafschap in Biddinghuizen. Wel stimuleert de gemeente energiezuinige woningen met een subsidie van €  5.000,– per woning. 

Vanwege een tegenvallende aanbesteding ziet de gemeente af van het aanleggen van een collectieve warmte koude opslag systeem (WKO) met individuele warmtepompen in De Graafschap te Biddinghuizen. Hierdoor zal in De Graafschap alsnog gekozen worden voor het realiseren van gasaansluitingen. Het college zal dit in een voorstel aan de raad voorleggen.
De gemeente Dronten heeft als doelstelling om van De Graafschap in Biddinghuizen een duurzame woonwijk te maken. Als basis voor een duurzame wijk had de gemeente het voornemen om in de wijk als energie-infrastructuur een warmtepompensysteem aan te leggen. Een dergelijk systeem maakt gebruik van warmte-koudeopslag in de bodem. Het gaat hier om een energiezuinig systeem met een hoge CO2-reductie. De afgelopen maanden heeft de gemeente voor dit systeem een aanbestedingsprocedure gevoerd.
De biedingen zijn echter van dien aard, dat de gemeente het onverantwoord vindt om tot gunning van de aanleg van het systeem over te gaan. Na aftrek van gemeentelijke subsidie zouden de meerkosten voor toekomstige kopers van woningen nog dermate hoog zijn, dat ten opzichte van traditionele gasgestookte verwarmingssystemen extreem lange terugverdientijden zouden ontstaan. De gemeente Dronten wil er daarom alsnog voor kiezen om gasaansluitingen in de wijk te realiseren.
De gemeente Dronten stelt een subsidie van € 5.000 per woning beschikbaar voor kopers van woningen die een 0.2 lagere Energie Prestatie Coëfficiënt(EPC) realiseren dan de voorgeschreven wettelijke norm. De gemeente wil dus het realiseren van energiezuinige woningen blijven stimuleren. In overleg met Oost Flevoland Woondiensten wordt verder gekeken om voor het in de 1e fase te realiseren appartementencomplex een verwarmingssysteem op basis van een hout gestookte ketel (zgn. houtpellets) te realiseren. Dit is een zeer energiezuinig verwarmingsconcept

Reageer op dit artikel