nieuws

EST-onderzoek bedreigt subsidieplannen

Geen categorie

Renewable Heat Incentive (RHI)  vreest dat de onderzoeksresultaten  van het Energy Savings Trust  voor de Britse regering aanleiding zullen vormen om de subsidie op hernieuwbare energie te verlagen.

Blijkens een onderzoek van EST, een toonaangevend en onafhankelijk instituut voor energiebesparing in het Verenigd Koninkrijk, is het rendement van warmtepompen sterk afhankelijk van  het ontwerp en de inbedrijfstelling. Een jaar lang onderzocht het instituut de technische prestaties in relatie met het gedrag van de gebruikers op 83 locaties. Het rendement van de water/waterwarmtepompen was zoals verwacht beter dan de lucht/waterwarmtepompen, maar de COP-waarden kwamen slechts in uitzonderlijke gevallen boven de 3.0 uit.

Renewable Heat Incentive, een belangrijk platform voor duurzame energievoorziening in het Vereniging Koninkrijk, vreest dat de uitslag van het onderzoek van invloed zal zijn op de regeringsplannen in te trekken waardoor huiseigenaren weer het volle pond  gaan betalen voor het opwekken van warmte met warmtepompen.

 

Reageer op dit artikel