nieuws

VROM: kennis enrgieverbruik gemeenten schiet tekort

Geen categorie

Nederlandse gemeenten schatten de effecten die energiebesparende maatregelen bij bedrijven op termijn hebben. Daardoor worden wettelijke richtlijnen niet nageleefd.

Dat stelt de VROM-inspectie in het rapport Energie in Vergunningverlening en Handhaving. Het grote probleem schuilt hem volgens ambtenarentijdschrift Binnenlands Bestuur erin dat gemeentemedewerkers niet de kennis en expertise hebben om te beoordelen of een energiebesparende maatregel die een bedrijf treft binnen 5 jaar terug moet zijn verdiend. Dat is een eis die de wet stelt aan energiebesparende maatregelen bij grote verbruikers. Daardoor kunnen bedrijven ingrepen die niet aan de 5-jaarnorm voldoen opvoeren als ‘energiebesparend’, met alle voordeeltjes van dien.
“Ambtenaren bij gemeenten hebben onvoldoende kennis over het rendement van maatregelen om het energieverbruik terug te dringen. Daardoor kunnen zij niet beoordelen of een investering zichzelf binnen 5 jaar terugverdient, ” aldus het rapport.
“Grote energieverbruikers zijn wettelijk verplicht om te investeren in maatregelen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend. Doordat het Rijk geen duidelijke informatie beschikbaar stelt over het potentiële rendement van mogelijke maatregelen, zijn gemeenten niet bij machte om hierop te controleren.
“De VROM-inspectie signaleert in het rapport Energie in vergunningverlening en handhaving dat het energieverbruik in het bedrijfsleven flink kan worden teruggedrongen als alle wettelijke richtlijnen worden nageleefd”, schrijft het blad. “Ongeveer 10 tot 20 procent van het totale Nederlandse energieverbruik komt voor rekening van bedrijven en instellingen onder gemeentelijk toezicht. Het gaat om industriële bedrijven, groothandels, winkels, kantoorgebouwen en zorginstellingen. Als gemeenten hun werk goed zouden doen, zou deze groep volgens de VROM-inspectie ‘zo’n 10 tot 30 procent’ energie kunnen besparen.”
Onderdeel van het probleem is dat milieu-afdelingen zich te weinig bezig houden met energieverbruik, terwijl de kennis over factoren als bodem, geluid en luchtkwaliteit wel in orde is. Reden is dat deze effecten lokaal veel harder aankomen, en bovendien eenvoudiger te meten zijn.
“Gemeenten zouden hun wettelijke milieutaken standaard moeten opnemen in hun werkprocessen voor handhaving en toezicht. Overzichten van het energieverbruik bij bedrijven moeten compleet en up-to-date zijn”, aldus de VROM-inspectie. Ook de informatieverstrekking vanuit de gemeenten naar bedrijven door moet flink beter.
Het is niet de eerste misstand op het gebied van duurzaamheid en energie die de VROM-inspectie constateert. Recent bleek uit controles van de inspectie dat er veel fouten worden gemaakt bij het bepalen van energielabels van gebouwen.
Het complete VROM-inspectierapport is te vinden op: http://www.vrominspectie.nl/Images/0170%20Energie%20in%20vergunningverlening%20en%20handhaving_tcm293-283420.pdf

Reageer op dit artikel