nieuws

NVOE introduceert nieuwe cursus voor overheden

Geen categorie

Op 27 en 28 oktober 2010 houdt de Nederlandse Vereniging voor Ondergrondse Energieopslag NVOE een nieuwe tweedaagse cursus Bodemenergie voor Overheden. Met deze cursus wil de NVOE overheden een goede basiskennis bieden over bodemenergie.

De nieuwe cursus is ontwikkeld voor bestuurders, beleidsmakers, vergunningverleners en toezichthouders van het Rijk, de provincies en gemeenten binnen de werkvelden energie, bodem, water, ruimte en bouwen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: stimuleren van bodemenergie, ondergrondse ruimtelijke ordening, financiën, milieueffecten, combinatie van bodemenergie met saneren en handvaten voor toezicht op bodemenergie (handhaving).

Visie
Het gebruik van bodemenergie voor het duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen neemt sterk toe. Vanuit de overheid wordt een grotere sturende rol en visie verwacht op het gebruik van duurzame bodemenergie. Bovendien wordt er van de overheden verwacht dat zij toezicht houden op een zorgvuldige aanleg en een goed beheer van de installatie. Tijdens de cursus wordt tevens ruim aandacht besteed aan instrumenten voor planvorming en komen vele praktijkvoorbeelden aan de orde.

Reageer op dit artikel