nieuws

Module maakt inschatting energie-investering makkelijker

Geen categorie

Een woonwijk aansluiten op stadsverwarming; wat kost dat nou eigenlijk? Of: wat zijn de investeringskosten bij de installatie van een HRe-ketel? De onlangs geactualiseerde ‘kostenkengetallen energiebesparende maatregelen bestaande woningen’ geven antwoord op dergelijke vragen. Deze actualisatie is uitgevoerd door NL Energie en Klimaat, onderdeel van Agentschap NL.

De kostenkengetallen geven informatie aan de professionele partijen in de bouw, zoals installateurs, maatwerkadviseurs, woningcorporaties en gemeenten. Zij kunnen de kengetallen als data invoeren in de softwarepakketten die ze gebruiken om tot een besparingsadvies te komen. De kengetallen maken per energiebesparende maatregel inzichtelijk wat de investeringskosten zijn. Voor een enkele woning, maar ook bij een projectmatige aanpak, bijvoorbeeld wanneer een hele wijk wordt aangepakt in plaats van een enkele woning. Die grotere schaal levert vaak prijsvoordelen op.

Jaarlijks vindt een prijsindexatie plaats van de investeringskosten. De kosten zijn nu geindexeerd naar het prijsniveau van maart 2010. Daarnaast zijn in verband met ontwikkelingen in de markt ook nieuwe prijzen opgevraagd. Ook is dit jaar een aantal nieuwe maatregelen aan de kengetallenlijst toegevoegd, zoals een HRe-ketel (micro WKK), aansluiting op stadsverwarming, de installatie van luchtwarmtepompen en douche-warmteterugwinning. De lijst met kengetallen komt tot stand op basis van prijzen van leveranciers, bestaande normen en de input van verschillende marktpartijen, en kent daarmee een breed draagvlak.

Met de kengetallen is het treffen van energiebesparende maatregelen financieel te onderbouwen. De kengetallen geven puur informatie over de investeringskosten. Wie wil weten wat deze maatregelen per maand opleveren aan energiebesparing, kan de online tool Energiebesparingsverkenner voor woningen gebruiken op www.energiebesparingsverkenner.nl.

Reageer op dit artikel