nieuws

PEGO: ‘Verplichting energiebesparing gebouwde omgeving invoeren’

Geen categorie

Een verplichting om aan een bepaalde energieprestatie van een gebouw te voldoen, met daaraan gekoppeld sancties wanneer de verplichting niet nageleefd worden. Daarvoor pleit Jan Terlouw, voorzitter van Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving (PEGO) in een brief aan demissionair VROM-minister Eimert van Middelkoop.

‘Dit kunnen zowel juridische als financiële sancties zijn’, zegt Terlouw in zijn brief. Volgens het PEGO toont ‘de bredere inbedding van Meer met Minder…steeds meer effectiviteit.’ Toch hebben de vrijwillige maatregelen, zoals convenanten, publiciteitscampagnes en subsidies de afgelopen jaren niet de nodige versnelling gebracht die nodig is om de doelstellingen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving te halen. ‘Om deze versnelling te bewerkstelligen denken wij aan een mix van instrumenten. Dit zal een mix moeten zijn van ‘verplichten’ en ‘beprijzen’’, aldus Terlouw.

Naast de verplichting wil het PEGO dat er gestimuleerd wordt ‘met fiscale en andere toegesneden stimuleringsmaatregelen’. Verder mag de verhuurder de kosten voor het energiezuinig maken van de woningen doorberekenen aan de huurder, zolang dit niet leidt tot hogere woonlasten. Wanneer dit toch gebeurt ‘moet er een faciliteit komen die in een deel van de kosten kan bijdragen.’

Terlouw denk niet dat de verantwoordelijkheid voor energiebesparing doorgeschoven moet worden naar energiebedrijven, via het zogenaamde ‘witte certificaten’-systeem. De roep om verplichting wordt niet door alle PEGO-leden onderschreven. Vereniging Eigen Huis, één van de PEGO-leden, vindt dat de stimuleringsmogelijkheden nog lang niet zijn uitgeput. Daarbij spelen volgens Eigen Huis kenbaarheid, eenvoud en continuïteit een rol ‘evenals een behoorlijk feed-in systeem.’ Pas wanneer daaraan is voldaan ‘kan het doelmatig zijn om verdergaande instrumenten in te zetten’, aldus de vereniging in de brief.

(bron: energiegids.nl)

Reageer op dit artikel