nieuws

Rapport: duurzaam kan en levert 55.000 banen op

Geen categorie

 


Een rapport van Duurzame
Energie Koepel
toont aan dat
twintig procent duurzame energie in 2020 kan. Het levert zelfs 55.000
complementaire banen op. Daarnaast biedt het miljarden aan extra
investeringen en leidt tot sterke economische groei in een sterke
Nederlandse duurzame energie sector dankzij koplopers, innovatie en
groeiende toepassing.

Vandaag verschijnt de Duurzame Energie Routekaart over De Groei van
Duurzame Energie in Nederland van 2010 – 2020. Deze DE routekaart is
een samenvatting van het Renewable Energy Policy Action Paving the Way
towards 2020’, kortweg REPAP 2020 rapport. Dit rapport is, in opdracht
van de Duurzame Energie Koepel, samengesteld door het onafhankelijke
onderzoeksinstituut Fraunhofer ISI en de Universiteit van Wenen, in
samenwerking met Ecofys en onder auspiciën van het Europees
Parlement. Voor deze publicatie werd nauw samengewerkt met de
Nederlandse Duurzame Energie industrie. Het uitgebreide Engelstalige
rapport en de Nederlandse samenvatting zijn te downloaden op www.dekoepel.org.

Innovatiekansen

Het rapport is opgesteld om aan te tonen aan de politiek, de overheid,
de kennisinstituten en de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers
dat de Nederlandse en Europese doelstelling niet alleen realistisch
zijn, maar dat ze tevens een enorme economische impuls kunnen geven.
Daarbij blijft onze energierekening op langere termijn betaalbaar. Het
rapport concludeert dat, onder een consistent en stabiel
stimuleringsbeleid, 55.000 nieuwe hoogwaardige banen ontstaan bij de
brede toepassing van Duurzame Energie. Dit beleid vormt ook de basis om
de sterke innovatiekansen te benutten in een goed draaiende thuismarkt
waardoor een sterke exportpositie kan worden opgebouwd. De duurzame
energie sector is wereldwijd de sterkst groeiende economische sector en
het rapport toont aan dat Nederland daar weer bij aan kan haken met
alle daarbij behorende gunstige macro-economische effecten. Dit in
tegenstelling tot wat Minister Van der Hoeven ook vandaag weer aangaf.
De minister ziet, om onduidelijke redenen, weinig in het versterken en
stimuleren van de duurzame energie sector.

Enkele belangrijke aanbevelingen en
conclusies uit het rapport zijn:

– Stabiele stimulering van duurzaam opgewekte energie via een
consistent, open en aangepaste SDE systeem ( voor elektriciteit) en SDW
(voor warmte/koude). De financiering hiervan via opslag op grijze
energie is effectiever, efficiënter en is minder belastend voor de
overheid en het weekt daarnaast € 57 miljard aan investeringen uit de
markt los. De directe besparing op CO2 rechten en vermeden brandstof
bedraagt voor Nederland € 28 miljard. Hierin zijn dan andere
besparingen zoals vermeden gezondheidskosten en beduidend minder
administratieve lasten voor de burger en overheid nog niet verrekend;

– Nederland heeft veel te winnen bij decentrale energieopwekking dicht
bij burgers, bedrijven, wijken, huizen en kantoorgebouwen. De
betrokkenheid van burgers bij duurzame energie is groot en de behoefte
om zelf energie op te wekken kan daarmee worden ingevuld.
Gebouweigenaren moeten gestimuleerd worden om in 2020 minimaal 20% van
de gebruikte energie zelf duurzaam op te wekken. De CO2 prijs is nu
veel te laag om van een eerlijke markt te spreken. Bij een eerlijk
speelveld in de kostentoerekening inclusief reële toerekening van
een CO2 prijs én doorberekening van alle echte kosten van bv.
kolencentrales en kernenergie, verbetert de rentabiliteit van duurzame
energie gelijk. Hierdoor zal de financiële stimulering snel kunnen
worden afgebouwd.

– Verplichting voor biomassa bij- en meestook is gewenst, waarbij
alleen gebruik van warmte via een SDW gestimuleerd zou moeten worden.

– De Groenregeling, die bedoeld is om duurzame energie projecten
voordelig te financieren, dient versneld toepasbaar gemaakt te worden
voor alle hernieuwbare energieopties. Dit is nu nog niet het geval.

– Alle aandacht voor innovatie is goed, maar het is belangrijk te
realiseren dat er geen innovatie kan plaatsvinden als er geen
structurele toepassing aan is gekoppeld en dat is meer dan steun aan
een paar proefprojecten. Er zal een structurele markt moeten ontstaan
zoals ook elders in Europa, Azië en Noord Amerika . Maar bovenal
is er een consistent en robuust overheidsbeleid nodig.

Reageer op dit artikel