nieuws

Aedes vreest latere invoering gewijzigde woningwaardering

Geen categorie

Aedes verwacht dat invoering van het aangepaste woningwaarderingsstelsel (wws) vertraging oploopt. In het aangepaste wws weegt de energiezuinigheid van de woning zwaarder mee dan voorheen. Hierdoor worden investeringen op dat gebied gestimuleerd. Het uitstel is teleurstellend: corporaties hebben al veel inspanningen gedaan om woningen van energielabels te voorzien, inclusief de bijbehorende administratieve verwerking.

Het werk van de corporaties dreigt niet te worden beloond met invoering van de nieuwe waardering op de geplande datum van 1 juli 2010. Om het draagvlak voor het energiebeleid in stand te houden, hoopt Aedes dat het parlement het wetsvoorstel zo snel mogelijk behandelt.

‘Praktische onmogelijk’
Minister Van Middelkoop (WWI) heeft pas kort voor het verkiezingsreces de vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het wetsvoorstel over woningwaarderingsstelsel en energielabels. En hij heeft een wijzigingsvoorstel ingediend waardoor een latere invoeringsdatum mogelijk is. Door de late beantwoording van de vragen is invoering op 1 juli volgens Aedes ‘praktisch onmogelijk geworden’. Na de Tweede Kamer moet namelijk ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog goedkeuren.
Het verkiezingsreces loopt van 21 mei tot 14 juni en op 1 juli 2010 begint het zomerreces. In het aangepaste wws weegt de energiezuinigheid van de woning zwaarder mee dan voorheen, zodat investeringen op dat gebied gestimuleerd worden.

(bron: aedes.nl)

Reageer op dit artikel