nieuws

Supermarkt bespaart 35% energie

Geen categorie

In de nieuwe wijk Stad van de Zon in Heerhugowaard is deze week een zeer energiezuinige supermarkt geopend. Het project is mede gerealiseerd dankzij Agentschap NL. Het betreft een 2000 m² grote winkel van Vomar Voordeelmarkt. Ten opzichte van vergelijkbare supermarkten ligt het energieverbruik ruim 35 procent lager. Het project van Vomar Voordeelmarkt kwam tot stand in samenwerking met onder andere TNO, de provincie Noord-Holland en Agentschap NL. Vomar kreeg subsidie van het programma ROB van de divisie NL Energie en Klimaat van Agentschap NL. ROB is hét programma voor de reductie van overige broeikasgassen, voor de toepassing van natuurlijk koudemiddel in plaats van het milieubelastende freon. Met deze supermarkt heeft Vomar de ambitie om de energiezuinigste van Europa te zijn.

De woonwijk Stad van de Zon verrijst aan de zuidzijde van Heerhugowaard. In een 120 hectare groot gebied komen 2900 woningen. Mede door het grootschalige gebruik van zonnepanelen, windmolens en optimale isolatie wordt de wijk emissieneutraal. Vomar Voordeelmarkt realiseerde in Stad van de Zon een supermarkt, die dankzij een combinatie van technische maatregelen, jaarlijks 69 ton CO2 minder uitstoot dan een vergelijkbare winkel. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door 658.000 autokilometers.

 

Vomar Voordeelmarkt koos onder meer voor warmteterugwinning uit koel- en vriesinstallaties. Een lokale Energie BV gebruikt de koelwarmte van de supermarkt als warmtebron voor de collectieve warmtepomp met warmtekoudeopslag van de overige winkels en 72 woningen in hetzelfde complex. De teruggewonnen energie staat gelijk aan 55.000m³ aardgas. Ook werd gebruik gemaakt van LED-verlichting en dag- en nachtafdekkingen op vriezers en koelingen en het gebruik van zonne-energie. Bij de bouw van de winkel is gekozen voor een vergaande duurzame aanpak. Zo werd het magazijn deels onder een isolerende terp aangelegd waardoor er zomers binnen sprake is van een koeler klimaat.

 

Bron: Agentschap NL

Reageer op dit artikel