nieuws

SEPEMO: uniforme monitoring van warmtepompprojecten

Geen categorie

Verwarmingssystemen met warmtepompen komen steeds vaker voor, met name in nieuwbouwwijken. Inmiddels zijn er diverse installaties op de markt die verschillend lijken te presteren. De betrokken fabrikanten en leveranciers monitoren het functioneren van de eigen installaties wel, maar de cijfers zijn vaak onderling niet goed vergelijkbaar. Het Europese SEPEMO-project wil daar verandering in brengen.
SEPEMO staat voor `SEasonal PErformance factor and MOnitoring for heat pump systems in the building sector’. Het project streeft ernaar de prestaties van warmtepompen in de praktijk te monitoren en te analyseren, om daarmee te kunnen komen tot aanbevelingen voor kwalitatief goede installaties.

Kwaliteit warmtepompen
Het probleem van de wisselende prestaties speelt op Europees niveau en is onder meer aanleiding geweest voor het vaststellen van een standaard prestatienorm, de Seasonal Performance Factor (SPF). Het SEPEMO-project heeft inmiddels een definitie voor deze SPF vastgesteld en een methodiek voor de monitoring. Agentschap NL neemt deel aan dit Europese project en heeft inmiddels de prestaties van een aantal warmtepompprojecten in Nederland in kaart gebracht. De reacties tot nu toe zijn positief. Bij de deelnemende partijen bestaat draagvlak voor het delen van kennis en het werken aan de kwaliteit en prestaties van warmtepompsystemen.

Projecten aanmelden voor monitoring
Op dit moment zoekt Agentschap NL nieuwe woningbouwprojecten om te monitoren (nieuwbouw en bestaande bouw, individuele woningen en complexen). Interesse? Neem dan contact op met Onno Kleefkens van Agentschap NL.

 

 

Bron: SenterNovem

 

Reageer op dit artikel