nieuws

Vaillant toont universeel systeem voor opslag van warmte

Geen categorie

Op de Batibouw 2010 introduceert Vaillant een volledig nieuwe technologie: de gasgestookte adsorptiewarmtepomp zeoTHERM. Het is het een systeem dat gas-condensatietechnologie, ,zeoliet-sorptie en zonne-energietechnologie op een efficiënte manier weet te combineren.

De term zeoliet stamt af van het Grieks – zeo (koken), lithos (steen) – en betekent letterlijk kooksteen. Dit poreus kristal heeft de eigenschap water in hoge mate te binden (te adsorberen) en daarbij warmte af te geven. Om deze natuurlijke manier van warmteontwikkeling te kunnen gebruiken, heeft Vaillant de gasgestookte adsorptie-warmtepomp zeoTHERM ontwikkeld. In vergelijking met een klassieke (compressie) warmtepomp zijn er hier geen diepteboringen in de bodem of bodemcollectoren nodig. De zeoTHERM wordt eenvoudigweg in de woning geplaatst zoals een klassieke gasketel. Energiewinning uit zeoliet verloopt in twee fasen: adsorptie en desorptie.
Adsorptie-fase: onderaan in de warmtepomp wordt water (onder vacuüm) opgewarmd. Zeoliet is microporeus, met als gevolg dat het zeer veel water(damp) kan binden (adsorptie). Daarbij ontstaat er adsorptiewarmte die voor de verwarming van de woning gebruikt kan worden.
Desorptie-fase: eenmaal zeoliet verzadigd is en geen bijkomend water meer kan binden, wordt het mineraal opnieuw verhit. Daarbij komt het in de zeoliet opgenomen water vrij onder vorm van waterdamp (desorptie). Dit waterdamp stroomt naar het onderste deel van de warmtepomp en condenseert daar. Daarbij komt er opnieuw warmte vrij. Na een afkoelingsperiode, kan deze verwarmingskringloop opnieuw opgestart worden. Belangrijk om weten is dat zeoliet niet giftig, ecologisch veilig (neutraal) en niet brandbaar is. Tijdens de adsorptie en desorptie van zeoliet, vinden geen chemische reacties plaats. Het gaat om zuiver fysische reacties waarbij de kristalstructuur van het mineraal onveranderd blijft. Bijgevolg wordt een quasi-eindeloos aantal cycli van bevochtiging en uitdroging mogelijk.

Spaarzaam en milieuvriendelijk… 30% minder CO2
Het complete zeoTHERM-systeem bestaat uit de compacte gasgestookte adsorptiewarmtepomp zeoTHERM, 3 vlakke zonnepanelen en een zonneboiler. Het is ideaal voor een volledig gerenoveerde woning met een lage temperatuurbehoefte of een nieuwbouwwoning. De zonnepanelen dienen enerzijds om het water te verhitten tot damp in de adsorptiefase. Dit gebeurt onder vacuüm, waarbij water reeds bij een zeer lage temperatuur (4°C°) kookt, en er dus zeer weinig zonnewarmte noodzakelijk is. Daarnaast worden de zonnepanelen en zonneboiler ook ingezet voor de warmwaterproductie. In de zomer, is het zelf mogelijk, bij voldoende zon om de woning van warm water te voorzien zonder dat de zeoTHERM in werking dient te treden.

Gas is de zuiverste en zuinigste van alle fossiele brandstoffen, terwijl zon, water en zeoliet 100% milieuvriendelijk zijn. Het sorptie-proces gebeurt dan ook volledig zonder verbranding en dus ook zonder emissies. Dit toekomstgericht systeem bereikt een rendement van 118% Hs. Het complete zeoTHERM-systeem levert het hele jaar door warmte en warm water, maar heeft 30% meer rendement dan een klassieke gasketel. De CO2-emissie wordt met evenveel verlaagd. Vergeleken met een moderne gascondensatieketel biedt de zeoTHERM 20% meer rendement en een daling van de CO2-emissie met 20%. Zelfs in vergelijking met een gascondensatieketel gecombineerd met een zonne-energiesysteem, bereikt men met zeoTHERM 10% meer rendement.

Bron: Vaillant

Reageer op dit artikel