nieuws

Nieuwe website over warmte-koude-opslag

Geen categorie

Hoe werkt warmte-koude-opslag (wko)? Welke wetten en regels zijn van toepassing? Dat en meer staat op de website www.allesoverwko.nl van Agentschap NL, de nieuwe naam van Rijksuitvoeringsdienst Senternovem

De website biedt informatie over:

– technische toepassingen van gesloten en open wko-systemen;

– opstellen van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bodemenergie;

– bodemgeschiktheid voor wko, de wko-hulp;

– regels voor de installatie- en boorwerkzaamheden voor een WKO-systeem;

– registratieplicht voor wko;

– verschillende proefprojecten.

Wie met vragen zit, kan die stellen bij de speciale helpdesk wko. In de toekomst krijgt de website nog een overzicht van wko-bijeenkomsten.

Samenwerking
Het Samenwerkingsprogramma WKO (SWKO) werkt de komende 2 jaar de wet- en regelgeving voor wko verder uit. Bij het SWKO zijn betrokken: de ministeries van VROM, EZ en VenW, IPO, VNG, UvW, NVOE, VEWIN, SKB, SIKB-ISSO, Agentschap NL/Bodem+ en het programma ‘Kas als energiebron’.

bron: Ministerie van VROM

Reageer op dit artikel