nieuws

Korte termijnpolitiek hindert innovaties in duurzaam bouwen

Geen categorie

 

Het Nederlandse knipperlichtbeleid over de afgelopen decennia, met veel kortlopende en wisselende instrumenten, is niet bevorderlijk voor innovatie.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het Centraal Plan Bureau ”Document Home green home: A case study of inducing energy-efficient innovations in the Dutch building sector”. Tegelijkertijd verschijnt bij het CPB de ”Discussion Paper Improving the energy efficiency of buildings: The impact of environmental policy on technological innovation”, waarin voor Europese landen de effecten die energienormen, -prijzen en onderzoeksuitgaven hebben op innovaties in duurzaam bouwen, in kaart zijn gebracht.
Door strengere energienormen te hanteren, of door het verstrekken van subsidies voor duurzaam bouwen kan de overheid duurzame innovaties stimuleren. Kenmerkend voor het Nederlandse beleid in de afgelopen dertig jaar zijn het grote aantal kortlopende instrumenten en de vele herzieningen in het beleid.
Zo zijn in de jaren negentig bijvoorbeeld veel subsidieprogramma’s ingevoerd voor een periode van drie tot vijf jaar. Ook na het jaar 2000 werden verschillende instrumenten weer herzien of stopgezet.
De complexiteit van en de wijzigingen in het beleid creëren onzekerheid. Deze onzekerheid heeft nadelige gevolgen voor het investeren in nieuwe technologieën. Hoewel veranderingen in beleid soms wenselijk kunnen zijn, gaan voortdurende wisselingen ten koste van innovatie.

Reageer op dit artikel