nieuws

Warmtebonus in SDE 2010

Geen categorie

 


De minister van Economische Zaken
heeft de tarieven voor 2010 van de Steunregeling Duurzame
Energie (SDE)
bekend gemaakt.

Evenals in 2009 zet EZ weer zwaar in op windenergie. Er komt een tender
voor 950 MW wind op zee en er is 937 miljoen euro voor wind op land. In
het budget van 380 miljoen euro voor elektriciteit uit biomassa zit
evenals in 2009 een deel voor een warmtebonus. De tarieven komen
overeen met die van dit jaar. De minister gaat uit van een realistisch
groeipad voor biomassa en heeft daarom het budget voor deze categorie
bewust beperkt gehouden. EZ houdt rekening met een overschrijding op de
eerste dag van openstelling van de SDE 2010 en zal dan weer tot loting
overgaan. Wel zal EZ trachten de financierbaarheid van de aanvragen te
toetsen.

Verder is er in 2010 budget voor AVI”s, elektriciteit uit zon (pv),
stortgas en biogas van waterzuivering (geen warmtebonus) en voor groen
gas. Voor bijstook van biomassa in centrales is geen steun, maar de
minister overweegt wel het opleggen van verplichtingen.

 

Verlenging consultatie warmtewet

Op 1 december heeft het ministerie van Economische Zaken haar ontwerp
van de algemene maatregel van bestuur voor de warmtewet gepubliceerd.
Tevens heeft de Energiekamer van de NMA de termijn voor indiening van
commentaar op de Beleidsmaatregel Redelijke Prijs van de warmtewet
verlengd tot 31 december. Ook het bestuur van Warmtenetwerk zal haar
visie voor die datum kenbaar maken aan de Energiekamer.

Naast het ontwerp van de warmtewet is ook het advies van de Raad van
State over juridische en financiële problemen bij de voorgenomen
eis in de warmtewet tot terugbetaling vanaf 2007 gepubliceerd, evenals
de uitvoerings- en handhavingstoets van de Energiekamer ten aanzien van
de ontwerpen van EZ. Alle documenten zijn te vinden op de website
van het ministerie
.

 

Reageer op dit artikel