nieuws

Verplicht energielabel lang niet zichtbaar in overheidsgebouwen

Geen categorie

 


Sinds 1 januari 2009 moet in grotere
publieke gebouwen met een baliefunctie een energielabel zichtbaar zijn
opgehangen, dat aangeeft hoe energiezuinig het gebouw is. Uit een
onderzoek van de VROM-Inspectie blijkt dat op dit moment slechts in een
derde van deze gebouwen zo’n label te zien is. Hoewel er duidelijk een
verbetering zichtbaar is van 16 naar 33 procent, wil minister Van de
Laan dit percentage verhogen.

Het ophangen van een energielabel voor het publiek is van belang vanuit
een voorbeeldfunctie van de overheid.

Het verplicht ophangen van een energielabel in publieke gebouwen van
meer dan 1000 vierkante meter is een Europese afspraak. De
VROM-Inspectie onderzocht de stand van zaken in 254 gemeentehuizen,
andere gemeentelijke gebouwen, in provinciehuizen en in gebouwen die
gehuurd worden door de Rijksgebouwendienst. Voor 147 gebouwen was een
energielabel afgegeven. In 85 gebouwen was het energielabel zichtbaar
opgehangen.

Bij gemeentehuizen was in 73 procent van de gevallen een energielabel
afgegeven dat in 49% van de gevallen ook zichtbaar was opgehangen. Bij
42 procent van de overige gemeentelijke gebouwen is een energielabel
afgegeven; dat is in 16 procent van de gevallen ook opgehangen voor het
publiek. In de huurpanden die de Rijksoverheid gebruikt was het label
in 43% van de gevallen zichtbaar aangebracht.

Reageer op dit artikel