nieuws

Grote besparing op energie mogelijk bij bedrijven

Geen categorie

 


Op bedrijventerreinen gaat enorm veel
energie verloren, blijkt uit een quickscan van het Platform
energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO). Er valt dus ook veel te
besparen: circa 60 petajoule, ofwel het totale jaarlijkse
energiegebruik van minstens 600.000 Nederlandse huishoudens, wat gelijk
staat aan ruim 1,2 miljard euro. Veel van de maatregelen die nodig zijn
om deze besparing te realiseren, kunnen binnen twee tot vijf jaar
worden terugverdiend.

Om het enorme besparingspotentieel te benutten is het nodig een aanpak
te ontwikkelen die makkelijk toe te passen is. Provincies, gemeenten,
bedrijvenparkmanagers en ondernemerskringen moeten er snel en eenvoudig
mee aan de slag kunnen, schrijven de onderzoekers. “De sleutel tot
succes is dat bedrijven

moeten leren van elkaars ervaringen en dat de maatregelen vervolgens
eenvoudig toegepast kunnen worden”, zegt Jan Terlouw, voorzitter van
het platform dat het energiegebruik van kantoren, bedrijfsgebouwen en
woningen wil terugdringen.

Koplopers

Om de gewenste aanpak te ontwikkelen zullen tien pilot-projecten –
ondersteund en gestimuleerd door de PeGO-werkgroep Bedrijventerreinen –
de bouwstenen leveren voor het praktische plan van aanpak. Deze tien
bedrijventerreinen hebben reeds een grote betrokkenheid getoond bij
energiebesparing en het gebruik van duurzame energie en zullen
gezamenlijk, ondersteund door PEGO hun plannen verder uitvoeren. Ze
vervullen hiermee een voorbeeldrol voor andere terreinen. In de komende
tijd wordt de aanpak ontwikkeld zodat ook andere bedrijventerreinen de
winst kunnen verzilveren. PeGO is een samenwerkingsverband van
bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en
overheid. Onder voorzitterschap van Jan Terlouw richt PeGO richt zich
op alle partijen in de bouwkolom, gemeenten, provincies en rijk. Doel
is energieneutrale nieuwbouw in 2020 en een halvering van het
energiegebruik in de bestaande bouw in 2030 (t.o.v. 1990).

Reageer op dit artikel