nieuws

EIT steunt TU/e-onderzoek duurzame energie

Geen categorie

 


Het onderzoek van de Technische
Universiteit Eindhoven (TU/e) naar duurzame energie kan vanaf 2010
rekenen op financile steun van het Europese
Instituut voor Innovatie & Technologie
(EIT) in Boedapest. Het
EIT gaat jaarlijks 20 tot 25 miljoen euro bijdragen aan het
samenwerkingsverband InnoEnergy
dat zes Europese technologiecentra hebben opgezet en waarvan de TU/e er
n samen met de KU Leuven zal bezetten.

Volgens emeritus-hoogleraar elektrische energiesystemen van de TU/e,
prof.dr.ir. Jan Blom, mikken de Europese partners op een totale omzet
van 100 miljoen euro per jaar.

Blom is de beoogde manager van de co-locatie voor de Benelux, die wordt
gevestigd in Eindhoven. Hij en zijn staf zullen vanuit de hoofdzetel
van de Benelux het publiek-private project cordineren. Want behalve de
TU/e, TNO, de KU Leuven en de Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (Vito), doen ook Nederlandse en Belgische bedrijven en
business schools mee waaronder Philips, ECN, Eandis, IMEC, Elia, NXP,
Exendis en het Energy Delta Institute.

Duurzame energie voor gebouwen en
steden

Prof. Blom heeft verder een financile toezegging binnen van de
provincie Noord-Brabant en hoopt ook op steun vanuit Den Haag.

De co-locatie voor de Benelux gaat zich richten op duurzame energie
voor gebouwen en steden. De TU/e zal ook een bijdrage leveren op het
gebied van biomassa, kernfusie en zonne-energie. De co-locaties van de
andere vijf Europese partners zijn te vinden in Karlsruhe (alternatieve
energie uit onder meer biomassa), Krakau (schone energie uit kolen),
Stockholm (intelligente netten), Grenoble (kernenergie) en Barcelona
(energie uit zon en wind).

Iedere partner cordineert het toebedeelde thema maar kan dat niet
alleen voor zich opeisen. Het EIT stelt juist als een van de
voorwaarden dat er een uitwisseling van kennis plaatsvindt tussen de
technologiecentra.

Groene en grijze energie

Onze aanvraag is door het EIT waarschijnlijk beloond omdat we behalve
groene energie, onze aandacht ook richten op het schoner maken van de
grijze energie. Er zullen namelijk nog heel wat kolen worden gestookt
tot 2050, merkt Blom op.

Het EIT zal het project minimaal zeven jaar financieel ondersteunen en
kan die termijn oprekken tot vijftien jaar. Het hogere doel van het EIT
is om Europa concurrerend in de wereld te maken door sneller
technologische ontwikkelingen op de markt te brengen. Behalve een
economische impuls, moet de samenwerking tussen Europese
technologiecentra ook verdiensten opleveren voor onderzoek en onderwijs.

Reageer op dit artikel