nieuws

Tempo energiebesparing in Nederland valt tegen

Geen categorie

 


De mate waarin het lukt
energiebesparing in Nederland te realiseren, bedroeg de afgelopen 12
jaar gemiddeld slechts 1,1 % per jaar. De Nederlandse doelstelling voor
energiebesparing van gemiddeld 2% per jaar in de periode 2011 – 2020 is
daarmee nog lang niet binnen bereik.

Dit heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorige week bekend
gemaakt. Alleen in de land- en tuinbouw is er vanaf 2000 sprake van een
voortdurende opgaande besparingstrend. Bij de huishoudens neemt het
elektriciteitsverbruik aan de ene kant gestaag toe, maar aan de andere
kant daalde het gasverbruik in 2007. In de transportsector lijkt het
energiebesparingtempo in de afgelopen jaren steeds verder af te nemen.
Door rendementsverbeteringen neemt de energiebesparing in de
energiesector sinds 2006 weer toe. Het Kabinet heeft in het
werkprogramma Schoon en Zuinig de doelstelling geformuleerd om tussen
2011 en 2020 jaarlijks gemiddeld 2% energie te besparen (VROM, 2007).
Het werkprogramma Schoon en Zuinig stelt daarbij maatregelen voor om
het energiebesparingstempo te verhogen. Maatregelen die daar een
belangrijke bijdrage aan zouden moeten leveren volgens dit
werkprogramma zijn: energiebesparing in de gebouwde omgeving en de
industrie, het stimuleren van warmte-kracht koppeling (WKK), een
kilometerheffing en het verbeteren van de energie-efficiency van
voertuigen.

Reageer op dit artikel