nieuws

Regeling Klimaatneutrale Steden geopend

Geen categorie

 


Vanaf 12 november 2009 kan voor de
Fase 1 planstudies een aanvraag worden ingediend voor een bijdrage
binnen het Innovatieprogramma
Klimaatneutrale Steden
(IKS). Alleen gemeenten die in een
raadsbesluit hebben vastgelegd dat zij – uiterlijk in 2050 – voor hun
hele grondgebied klimaatneutraal willen zijn en daarvoor een lange
termijn visie hebben opgesteld komen in aanmerking voor deze uitkering.

Gemeenten kunnen een aanvraag indienen via het aanvraagformulier. Het
aanvraagformulier is te vinden op deze site.
Het onderdeel Fase 1 planstudies geeft gemeenten de mogelijkheid om
projectideeën gericht op de klimaatneutrale stad te toetsen op
haalbaarheid en om de benodigde samenwerkingsverbanden te vormen.
Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De aanvraag
kan worden ingediend tot en met 15 december 2009.

Reageer op dit artikel