nieuws

Onderzoek naar geothermie als energiebron

Geen categorie

 


Vijf organisaties hebben in Naaldwijk
een intentieverklaring ondertekend om de mogelijkheden in kaart te
brengen voor geothermie als duurzame energiebron in het Westland.Dat
laten de verschillende partijen gezamenlijk weten.

De gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland, tuinbouwbedrijf
J&D Grootscholten, ONW (Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe
Westland) en Essent onderzoeken gezamenlijk op welke manier geothermie
kan worden toegepast. Geothermie als duurzame energiebron zorgt voor
een reductie in broeikasgassen. Op de lange termijn kan deze duurzame
energievoorziening bijdragen aan economische stabiliteit voor tuinders
en bewoners van het Westland. De vijf partners hebben vastgelegd dat
zij gezamenlijk toewerken naar een duurzame energievoorziening in het
Westland. Naast geothermie als duurzame energiebron wordt ook gekeken
naar toepassing van andere technieken. Een van de uitgangspunten is dat
er een stabiele afnameprijs komt voor tuinders en bewoners en dat
warmte afnemers voordeliger uit zijn dan met de huidige voorzieningen.
Geothermie is het benutten van de warmte van de aarde om huizen,
kantoren of kassen te verwarmen. Om warmte uit de grond te winnen,
wordt gebruik gemaakt van het warme water dat ligt opgeslagen in
waterhoudende lagen in de grond op dieptes waar de temperatuur hoog
genoeg is om direct of via een warmtepomp te benutten. Naast de
toepassing binnen tuinbouwbedrijven is het denkbaar dat geothermie
wordt toegepast voor verwarming en koeling van de 1.200 woningen die
worden ontwikkeld binnen het innovatieve bouwproject Het Nieuwe Water.
Onderzoek moet uitwijzen wat de mogelijkheden en kosten zijn en welke
alternatieven er zijn.

Reageer op dit artikel