nieuws

Lagere budgetten subsidies

Geen categorie

 


In 2010 gaan de regelingen marktintroductie
Energie Innovaties
(MEI) en Investeringsregeling
Energiebesparing
(IRE) weer open, alleen met lagere budgetten. Voor
IRE is € 2,1 miljoen beschikbaar, € 3miljoen minder dan in 2009. Voor
MEI wordt € 26 miljoen uitgetrokken. Dat was dit jaar € 28 miljoen.

MEI kent in 2010 weer twee openstellingen en twee onderdelen. Voor het
onderdeel semi-gesloten kassen is voor iedere openstelling € 8 miljoen
beschikbaar. Voor deze kassen mogen in 2010 de meerkosten in
vergelijking met traditionele kassystemen maximaal € 100 per m2
bedragen. Hierover wordt 40% subsidie verleend.

Apparatuur voor buitenluchtaanzuiging valt volgen jaar onder het
onderdeel semi-gesloten kassen. Voor het onderdeel overige innovatieve
energiesystemen is tweemaal € 5 miljoen beschikbaar. Voor
aardwarmteprojecten moet een opsporingsvergunning zijn afgegeven. Voor
alle MEI investeringen geldt dat een bankgarantie moet zijn afgegeven
en dat het maximale subsidiebedrag per aanvraag € 1,5 miljoen bedraagt.
MEI wordt opengesteld van 1 februari tot 13 maart en van 15 september
tot 30 oktober.

Demonstratieregeling

IRE gaat eenmaal open van 1 april tot 15 mei. Diffuus kasdekglas en
apparatuur voor buitenluchtaanzuiging zijn toegevoegd aan de lijst met
investeringen die in aanmerking komen voor subsidie, zowel voor energie
intensieve als extensieve gewassen. Van de lijst zijn verticale
ventilatoren geschrapt.

LNV is er voor 2010 niet in geslaagd een vervanger te realiseren voor
de demonstratieregeling Energie. De regeling verdween dit jaar vrij
abrupt van de subsidielijst omdat het geringe verbruik van de regeling
niet in verhouding stond tot de uitvoeringskosten, aldus LNV. Het
departement wil de regeling daarom aanpassen, zodat deze beter aansluit
op de doelgroep. Dit wordt pas 2011. Verder treedt ook de
subsidieregeling voor grote energienetwerken vooralsnog niet in
werking. Daarvoor wordt gewacht op goedkeuring uit Brussel.

Reageer op dit artikel