nieuws

Klimaatneutraal maken woonwijken

Geen categorie

 


Op 2 december presenteert het
innovatielab
Creative City Lab 2009, de eindresultaten van vijf maanden
intensief onderzoek door 25 toptalenten naar oplossingen die bestaande
woonwijken klimaatneutraal kunnen maken.

Tijdens het eindevenement ‘De klimaat neutrale woonwijk in beeld’ in
Felix Meritis in Amsterdam, worden tien unieke creatieve en innovatieve
ideeën als haalbare business cases gepresenteerd.Een creatieve en
een financiële jury bestaande uit experts op verschillende
gebieden, zullen zich vervolgens uitspreken over hét beste plan.

Het programma onder leiding van Yoeri Albrecht begint om 12.00 uur met
een visuele presentatie carrousel van de ideeën. Hierna volgen
‘elevator pitches’ waarna de ideeën worden beoordeeld. Tijdens de
lunch wordt u getrakteerd op een korte voostelling van het cabaretduo
Alkemade en Bloemen. De dag eindigt rond 18.00 uur met een borrel en
‘speed-dating’

gericht op het naar de markt brengen van de ideeën.

Creative City Lab

De stichting Creative City Lab is een bundeling van innovatieve
krachten uit het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en de
creatieve industrie. Onze doelstelling is om samen met deze partijen op
een duurzame wijze maatschappelijke en economische ontwikkeling te
realiseren. Binnen een unieke open innovatie formule worden creatieve
en duurzame oplossingen ontwikkeld en gerealiseerd voor urgente en
complexe vraagstukken.

Ieder jaar kiest Creative City Lab een nieuw maatschappelijk thema,
waarbij duurzame innovatie van groot belang is. Bij het aanpakken van
complexe vraagstukken waarbij vele belangen gemoeid zijn, is het vaak
moeilijk om afstand te nemen van de eigen doelstellingen en
belevingswijzen. De creatieve en ondernemende deelnemers van Creative
City Lab kunnen belangeloos en met een frisse blik de problematiek
benaderen. Dit stelt ze in staat ècht vernieuwende oplossingen
te ontwikkelen.

Kosten

€ 50,- voor de hele dag (van 12.00 tot 18.00 uur)

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden: www.creativecitylab.nl

Reageer op dit artikel