nieuws

Aardwarmte en semi-gesloten meest aangevraagd

Geen categorie

 


Onder de aanvragen voor de 2e
openstelling van de MEI-subsidie
zijn er 8 voor semi-gesloten systemen en 17 voor overige
energiesystemen. Bij de overige energiesystemen gaat het om: 7
aardwarmteprojecten, 5 biomassaprojecten, 3 bio- vergisting/
-vergassingprojecten en 2 overige systemen.

Het ministerie van LNV stelt € 14 miljoen beschikbaar. Het totaal
aangevraagd subsidiebedrag is ruim € 20 miljoen, waarvan € 5 miljoen
voor de semi-gesloten kassystemen en € 15 miljoen voor overige
energiesystemen.

Een deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen de komende weken. Deze
commissie adviseert vervolgens de minister van LNV. Alle aanvragers
krijgen vóór 1 maart 2010 een bericht. De MEI regeling
wordt in 2010 opnieuw opengesteld. De eerste openstelling is van 01
februari tot en met 12 maart en de tweede is van 15 september tot en
met 29 oktober.

Reageer op dit artikel