nieuws

WKK-installaties vooral in industrie niet rendabel

Geen categorie

 


Warmte-krachtkoppeling (WKK) als belangrijke pijler van energie in
Nederland komt niet van de grond zonder aanvullend instrumentarium,
zoals SDE-subsidie. Dat is de conclusie van onderzoek van CE Delft in
opdracht van de Tweede Kamer, meldt Energiegids.

Juist in de industrie, waar voor de toekomst het meeste WKK-potentieel
zit (3700 MW in 2007 tegen 5700 MW in 2020), is de onrendabele top het
grootst. Mede daarom is er de afgelopen jaren in die sector een gestage
afname geweest van het opgestelde vermogen. WKK krijgt geen SDE
subsidie, omdat volgens het ministerie van Economische Zaken de inzet
van WKK economisch ook haalbaar is zonder overheidssteun. Het
ministerie baseert zich hierbij op een rapport van het ECN. Maar
volgens CE Delft is het ministerie onzorgvuldig met de aanbevelingen
uit het ECN-rapport omgesprongen. Daarnaast heeft ECN een erg
technische en minder marktconforme benadering gekozen in zijn
onderzoek, aldus CE Delft.

“Het ministerie heeft zes typen WKK’s ingedeeld in drie
categorieën: groot, midden en klein. Vervolgens heeft het in die
categorie telkens het type gekozen met de hoogste rentabiliteit, met
als argument: je kiest de zuinigste. Volgens het ministerie heeft het
zuinigste type telkens geen onrendabele top. Maar zo werkt dat niet.
Elke sector en elk bedrijf stelt specifieke voorwaarden aan een
WKK-installatie en kan er dus niet zomaar één kiezen”,
zegt Ab de Buck, projectleider bij CE Delft.

Daarnaast stroken de gegevens die ECN aanleverde niet met de
werkelijkheid, aldus CE Delft. ECN betrekt namelijk niet de zogenaamde
‘warmtekorting’ in de berekening, die volgens de onderzoekers van CE
Delft wel degelijk een belangrijke reële kostenpost vormt. De
warmte van WKK-installaties kan namelijk alleen tegen een lagere prijs
concurreren met warmte uit stoomketels, blijkt volgens CE Delft uit
gesprekken met investeerders.

Een bijkomend probleem voor de grote STEG-WK’s die veelal in de
industrie draaien, is dat ze continu aan staan en niet afgezet kunnen
worden. Hierdoor moeten ze ook elektriciteit leveren tijdens de
nachtelijke daluren, wat de rentabiliteit enorm verkleint.
WKK-installaties in de tuinbouw kunnen meestal worden afgeschakeld
wanneer de prijs laag is.

CE Delft heeft het rapport dinsdag aangeboden. De minister heeft nu
drie weken de tijd om met een antwoord te komen. De Tweede kamer praat
over WKK in november tijdens een vergadering over de begroting van
Economische Zaken en bij de behandeling van de SDE-regeling.

Reageer op dit artikel