nieuws

Windenergie neemt ondanks crisis de komende jaren een hoge vlucht

Geen categorie

 


Het zijn zware tijden voor
windturbinefabrikanten. Door de crisis is er, vooral voor grote
windparkprojecten, een gebrek aan financiering. Deze tegenwind is
echter van tijdelijke aard, zegt Roland Berger Strategy Consultants.
Roland Berger voorspelt dat de markt binnenkort de wind weer vol in de
zeilen krijgt met een groei van 17 procent per jaar tot 2012.

Ondanks deze groei komen de grote windturbinefabrikanten wel onder druk
te staan. Volgens het strategisch adviesbureau kunnen ze rekenen op
flinke concurrentie van opkomende kleinere spelers. Sinds 2005 is het
marktaandeel van de top-4 windturbinefabrikanten al afgenomen van 73%
tot 55%. “Zaak om deze periode van tijdelijke luwte optimaal te
benutten en aanwezig te zijn in de groeigebieden,” zegt Benno van
Dongen, partner van Roland Berger Nederland. “De aanhoudende groei
wordt gestimuleerd door de overheidsdoelen van Europa, de Verenigde
Staten, China en India. Zij willen het aandeel duurzame energie
structureel en aanzienlijk vergroten.”

Europa: 120 miljard

Zo heeft Europa als doel gesteld om in 2020 20% van haar energie uit
duurzame bronnen te generen, waarvan 11% tot 14% uit windenergie. Om
dit te bewerkstelligen wordt tussen 2011 en 2020 een totaal van 120
miljard euro geïnvesteerd. De Verenigde Staten heeft als doel 20%
van de totale energievoorziening uit windenergie te laten bestaan in
2030. China wil in 2020 een windenergie capaciteit van 100 gigawatt
bereiken en India 40 gigawatt.

Van Dongen: “De verschillende overheden willen hun aandeel in
windenergie vergroten om de onzekerheid over olie- en gasprijzen en
-voorraden te verminderen. Daarbij komt dat ze ook graag hun
duurzaamheidsimago willen verbeteren om daarmee te voldoen aan de
EU-doelstellingen voor 2020. Bovendien is windenergie sneller te
ontwikkelen: het bouwen van een windpark duurt gemiddeld drie tot vijf
jaar, aanzienlijk korter dan een conventionele energiecentrale die op
gas of kolen wordt gestookt. Veel nieuwe windparken zullen de komende
jaren op zee worden gebouwd, omdat het daar harder waait, en omdat op
land de ruimte voor windparken beperkt is.”

Windenergiekosten moeten omlaag

Om zonder subsidies de concurrentie aan te kunnen gaan met traditionele
energiebronnen, moeten de kosten voor windenergie afnemen. De grootste
kostenpost voor windenergie is de prijs van de turbine zelf,
verantwoordelijk voor meer dan 50% van de totale levensduurkosten. Om
de windenergiekosten te verlagen, moeten dus de kosten voor de turbine
omlaag. Dit zal waarschijnlijk ook gebeuren, omdat de
onderhandelingspositie van de grote windturbinefabrikanten onder druk
komt te staan.

De opkomst van nieuwe, vaak lokale spelers op de markt, zorgt voor
steeds meer concurrentie. Daarnaast is de afmeting van het gemiddelde
windpark 20% gegroeid in de afgelopen vier jaar. De komende jaren
worden veel grotere projecten van meer dan 50 megawatt verwacht, vooral
offshore.

Hierdoor worden er minder, maar wel grotere bestellingen per keer
geplaatst. Dit vergroot de competitie onder windturbinefabrikanten nog
verder. “De grote spelers moeten dus wel zakken met hun prijzen,” zegt
Van Dongen.

Roland Berger raadt de fabrikanten aan de huidige rust in de markt aan
te grijpen om hun marktpositie te beschermen. “De grootste uitdaging is
om de omzetgroei in de komende jaren veilig te stellen. Hiervoor moeten
fabrikanten investeren in offshore windenergie, en in de belangrijkste
groeimarkten: Europa, de Verenigde Staten, China en India.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel