nieuws

NEN-EN 378 vertaald

Geen categorie

 


Voor importeurs en installateurs van
koelsystemen en warmtepompen heeft NEN de Europese norm NEN-EN 378
vertaald. Daarin staan de eisen die aan dergelijke systemen worden
gesteld op het gebied van veiligheid en milieu, ontwerp, constructie,
installatie, bediening en onderhoud.

De norm draagt de titel ‘Koelsystemen en warmtepompen – Veiligheids- en
milieueisen’ en bestaat uit vier delen. De norm is bedoeld om de
mogelijke gevaren voor personen, goederen en het milieu die door
dergelijke systemen worden veroorzaakt, te reduceren. Deze risico’s
houden vooral verband met de fysische en chemische eigenschappen van de
koude-/warmtemedia, evenals met de drukken en temperaturen die in de
koel- of verwarmingscyclus voorkomen. Met warmtepompen wordt
tegenwoordig immers zowel gekoeld als verwarmd.

Reageer op dit artikel