nieuws

Nederland onderzoekt ‘smart grids’ voor duurzame energie

Geen categorie

 


Minister van der Hoeven van
Economische Zaken heeft gisteren een Taskforce Intelligente netten
ingesteld. Deze Taskforce onder voorzitterschap van prof.dr. E.F. ten
Heuvelhof heeft als taak een visie op de totstandkoming van
intelligente netten – ook wel ‘smart grids’ genoemd – uit te werken en
een actieplan voor het realiseren van intelligente netten in Nederland
op te stellen. De Taskforce zal vóór 1 mei 2010 verslag
uitbrengen aan de minister.

De overgang naar een betaalbare, betrouwbare en schone
energievoorziening vraagt om de ontwikkeling van intelligente netten
(ook wel smart grids genoemd) die elektriciteit effectiever, veiliger,
rendabeler en duurzamer distribueren. Voor intelligente netten zullen
nieuwe technologieën moeten worden ontwikkeld en toegepast zonder
dat de levering van elektriciteit er onder lijdt. Het is op dit moment
niet exact te voorzien hoe dit allemaal precies vorm gaat krijgen.
Uitgebreide uitrol van intelligente netten zal naar verwachting met
name in de jaren tussen 2015 en 2020 plaatsvinden. De Taskforce is nu
in het leven geroepen om dit proces in goede banen te leiden.

Reageer op dit artikel