nieuws

ECN werkt aan regeltechniek windmolens

Geen categorie

 


ECN,
Energie Centrum Nederland, werkt in Europees verband aan technologie
voor windturbines met een vermogen van 10 megawatt en meer. Stoyan Kanev
van ECN Windenergie is enthousiast: ‘We denken dat windenergie op zee
dankzij onze verbeterde regeltechniek 10 á 15 procent goedkoper
kan worden.’

In 2020 – nog slechts elf jaar te gaan – moet 25 procent van onze
elektrische energie door windturbines worden geleverd. Daarmee wil de
Nederlandse overheid aansluiten bij de strategie van de Europese Unie.
Dat wil in de praktijk zeggen: een snelle omschakeling van fossiele
energiebronnen naar duurzame alternatieven. Om aan een kwart van de
huidige vraag te voldoen is een geïnstalleerd vermogen van zeker
9000 megawatt nodig. ‘Waarvan minstens 6000 MW op zee,’ zegt Kanev.
‘Denk aan 1200 windturbines van 5 MW per stuk. Met 100 meter hoge
masten en 60 meter lange rotorbladen. Op het land is daar geen ruimte
voor.’ Bij gebruik van de huidige technologie zijn windturbines
offshore nu nog anderhalf keer zo duur als op het land. Vooral
reparaties en onderhoud hakken erin. Ongeveer een derde van de totale
projectkosten gaat in het beheer zitten, terwijl het op land om slechts
enkele procenten gaat.

Reageer op dit artikel