nieuws

Branches bundelen krachten?

Geen categorie

 


De verscheidene brancheverenigingen-
en organisaties zijn op initiatief van SenterNovem bijeengekomen om te
bespreken  waar de gezamenlijke de krachten te bundelen. Het gaat
hier onder andere over de VFK, Power2Go, Smart Power Foundation,
Stichting Warmtepompen,
Smart Hybrid Foundation, VERAC, NVOE, VLA, Holland Solar en de DE-Koepel.

Het doel van de bijeenkomst was dat:

– de verschillende branchepartijen elkaar informeren over de knelpunten
en de mogelijke oplossingsrichtingen voor de succesvolle implementatie
van hun techniek;

– van elkaar leren en waar mogelijk gezamenlijk optrekken, om vanuit de
industrie een energietransitie in de gebouwde omgeving te realiseren.

Algemeen wordt de mening gedeeld dat indien er in de gebouwde omgeving
een energietransitie moet worden gerealiseerd dat alle
technologieën hier een bijdrage aan kunnen en moeten leveren. Voor
de realisatie van energieneutrale gebouwen zijn concepten benodigd van
verschillende technologieën en combinaties daarvan. Deze concepten
vereisen een succesvolle samenwerking en mogelijk afstemming. Om een
dergelijke samenwerking binnen het gebouw mogelijk te maken, is een
goed georganiseerde industrie (buiten het gebouw) een randvoorwaarde.
Innovatieve concepten moeten door de industrie ontwikkeld en
geïmplementeerd worden.

“De bijeenkomst en mogelijk volgende bijeenkomsten zijn gericht op het
bundelen van krachten en een gemeenschappelijke
technologie-overstijgende visie op verduurzaming en marktontwikkeling
van brancheverenigingen en -organisaties. De bijeenkomst had het
karakter van een werkconferentie”, zegt een woordvoerder.

Reageer op dit artikel