nieuws

Besparen energie vergt 48 miljard van consumenten

Geen categorie

 De kabinetsdoelstelling om twintig
procent energie te besparen in 2020 kan alleen worden gehaald als ook
consumenten alle zeilen bijzetten en forse energiebesparende
maatregelen treffen. Daar staat tegenover dat zij dan jaarlijks bijna
1100 euro zullen besparen op hun energierekening. Om dit te bereiken,
is een grote gedragsverandering nodig. Ook vergt het de komende tien
jaar een investering door consumenten van in totaal 48 miljard euro,
blijkt uit onderzoek van De Nationale DenkTank naar de barrieres en
kansen voor consumenten om meer energie te besparen en zelf energie op
te wekken.

De Nationale DenkTank, bestaande uit 21 talentvolle studenten en aio’s,
heeft de afgelopen vijf weken een brede analyse uitgevoerd van de
energieconsument. Deze wordt vandaag gepresenteerd aan minister van
Milieu Jacqueline Cramer en aan een gezelschap van experts en
betrokkenen. Samen met hen gaat de DenkTank de komende maand op zoek
naar concrete oplossingen. Deze worden op 12 december aanstaande
aangeboden aan Cramer voordat zij vetrekt naar de klimaattop in
Kopenhagen.

Consument in sleutelrol

De consument speelt een essentiële rol in het bereiken van de
nationale milieudoelstellingen, zo constateert de DenkTank. Hoewel
verantwoordelijk voor 24% van het energieverbruik, vormt de vraag van
de consument de drijvende kracht voor het verder ontwikkelen van de
markt voor energiebesparende producten en diensten. Daarnaast is de
consument nodig voor draagvlak voor veel van de overheidsmaatregelen.
Huishoudens kunnen gemiddeld 1058 euro netto per jaar besparen indien
zij alle besparende maatregelen nemen. Daar is een additionele
investering van gemiddeld 6.391 euro per huishouden voor nodig. Dit
zijn extra kosten bij bijvoorbeeld het bouwen van een nieuw huis of bij
een verbouwing.

Veel draagvlak, te weinig actie

Uit een representatief onderzoek van de DenkTank uitgevoerd door bureau
Motivaction blijkt een groot draagvlak voor energiebesparing. Toch
neemt niet iedere consument evenveel maatregelen. Energiezuinige
consumenten zijn vaker vrouw, zijn ouder dan 34 jaar, hebben een
inkomen van rond de één tot twee keer modaal en hebben
een eigen huis en een eigen auto. Jonge, mannelijke huurders nemen veel
minder besparende maatregelen. Stedelingen blijven opvallend achter met
energiebesparing. Het gasverbruik is in de stad toegenomen, terwijl die
in landelijke gebieden is gedaald. De daling in elekriciteitsgebruik is
in de landelijke gebieden drie keer groter. Elektriciteitsbesparing, zo
blijkt uit het onderzoek, wordt vooral gedreven door zorgen rond milieu
en klimaat. Dit is een groot verschil met warmtevraag waar
financiële motieven belangrijker zijn.

In kaart

De Denktank heeft kansen en belemmeringen voor besparing door
consumenten in kaart gebracht op vier verschillende gebieden: warmte,
elektriciteit, vervoer en het zelf opwekken van energie in en om het
huis. Enkele conclusies:

Consumenten geven hun geld liever uit aan meer gemak en comfort dan aan
warmtebesparende maatregelen. Deze zijn vaak onzichtbaar en hebben te
lange terugverdientijd om de consument te overtuigen. Een
terugverdientijd van meer van 5 tot 7 jaar is voor de meeste
consumenten de maximale psychologische grens van wat acceptabel is.

Om elektriciteit te besparen zijn heel veel kleine gedragsveranderingen
nodig, die samen ook relatief weinig bijdragen aan de portemonnonee van
de consument. Dat maakt gedragverandering moeilijk. En toch blijven
eenvoudige besparingsmaatregelen onbenut, zoals de ‘stand-by killer’.

Het is onduidelijk of er financieel voordeel te behalen is door eigen
energieopwekking door bijvoorbeeld zonnecellen of kleine windturbines.
De locatie van een woning, het eigenaarschap van de woning (huur of
koop) en het type huishouden maken het moeilijk te beslissen welke
maatregelen passend zijn voor welke situatie. De markt van aanbieders
is daardoor gefragmenteerd en staat nog in de kinderschoenen. De
potentiële markt voor decentrale vormen van opwekking bedraagt
volgens de berekeningen van de DenkTank echter zo’n 18 miljard in de
komende 10 jaar.

Besparing in het persoonsvervoer kan consumenten 53% van hun
energiekosten schelen. Echter, de auto is niet weg te denken in de
toekomst. Pogingen tot gedragsbeïnvloeding hebben niet gewerkt en
zullen ook in de toekomst niet het gewenste effect hebben zonder het
versneld invoeren van kilometerheffing. De auto zal daarom zelf
zuiniger moeten. De DenkTank ziet een technologische route als meest
kansrijk door steeds verdere introductie van steeds zuiniger
technologie.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel