nieuws

Uneto-VNI: betalingsgedrag overheid verslechtert

Geen categorie

Overheidsinstanties die werkzaamheden laten uitvoeren door technische installatiebedrijven, betalen facturen gemiddeld pas na vijftig dagen, terwijl de gangbare betalingstermijn dertig dagen bedraagt. Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche.

De betalingstermijn van vijftig dagen staat haaks op het voornemen van het kabinet om de termijn juist terug te brengen van 45 naar dertig dagen en daarmee de lasten van de huidige crisis voor het bedrijfsleven te verlichten.
Een van de respondenten in het onderzoek meldde dat een vordering op de overheid pas na 608 dagen werd voldaan. Uneto-VNI-directeur Titia Siertsema vindt dat de overheid hiermee het slechte voorbeeld geeft, terwijl van haar juist een voorbeeldfunctie mag worden verwacht in het economisch verkeer. Siertsema: ‘Zeker in de huidige economische crisis zijn onze leden gebaat bij een snelle betaling, dat kan een aanzienlijke verbetering van hun kasstroom opleveren. Nu het aantal opdrachten ook in onze branche terugloopt en banken terughoudend zijn bij het verstrekken van kredieten, helpt het als de overheid facturen binnen de gangbare betalingstermijn voldoet.’

Lakser betalingsgedrag

Het onderzoek, uitgevoerd door Intrum Justitia in opdracht van Uneto-VNI, laat echter zien dat de overheid in vergelijking met vier jaar geleden lakser is geworden met het betalen van facturen. De betalingstermijn bedroeg in 2005 nog 44 dagen en is nu opgelopen tot vijftig dagen.

Reageer op dit artikel