nieuws

Tijdelijke energieregeling markt en innovatie wordt gewijzigd

Geen categorie

 


Regeling van de Minister van
Economische Zaken van 19 augustus 2009, nr. WJZ/9133397, tot wijziging
van de Tijdelijke energieregeling markt en innovatie.

Met deze regeling wordt beoogd woningeigenaren die in het bezit zijn
van een warmtepomp door middel van het verstrekken van een subsidie
financieel te compenseren voor het treffen van technische maatregelen
die een verlaging van de capaciteit van elektriciteitsaansluiting
mogelijk maakt. Dit is aangekondigd bij brief van de Minister van
Economische Zaken (hierna: de minister) van 11 maart 2009 aan de Tweede
Kamer.`

De wijziging betreft het invoeren van een nieuw hoofdstuk 7 in de
regeling (De Tijdelijke energieregeling markt en innovatie wordt
gewijzigd als volgt: Onder vernummering van Hoofdstuk 7 tot Hoofdstuk 8
en artikel 7.1 en 7.2 tot artikel 8.1 en 8.2, wordt voor Hoofdstuk
7,  Slotbepalingen een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:
Hoofdstuk 7. Investeringen voor verlaging elektriciteitsaansluiting van
warmtepomphouders).

 

De Tijdelijke energieregeling markt en innovatie (investeringen voor
verlaging elektriciteitsaansluiting van warmtepomphouders) is
opengesteld van 1-9-2009 t/m 15-12-2010 en kent een plafond van €
4.290.000.

 

Zie de gehele officiële tekst van de regeling in de Staatscourant

Reageer op dit artikel