nieuws

Proef met bijzonder `hybride’ warmtenet in de Waalsprong

Geen categorie

 


De restwarmte van de afvalverbrander
ARN
kan 11.000 woningen van warmte voorzien. Met toepassing van een
nieuwe techniek die voor zowel verwarming als koeling van huizen zorgt,
valt een flinke milieuwinst te boeken. De gemeente Nijmegen verwacht
veel van de innovatieve techniek voor de nieuwbouw in de Waalsprong en het Waalfront en start
een proef.

Met het speciale warmtenet kan 70 procent minder CO2 uitstoot
verwezenlijkt worden ten opzichte van de HR-gasketels. Afgelopen
maanden heeft de gemeente samen met de provincie onderzoek gedaan naar
de haalbaarheid van het hybride warmtenet voor de nieuwbouw in de
Waalsprong en het Waalfront. Uit de verschillende onderzoeken blijkt de
techniek zowel technisch als financieel haalbaar. Bijzonder, in
vergelijking met een gewoon warmtenet, is dat het water met een
relatief lage temperatuur van 40-45 graden naar de huizen gaat.
Gebruikelijk is een temperatuur rond de 70-90 graden. De warmte komt de
woning binnen en kan direct ingezet worden voor vloerverwarming. Voor
warm douche- en tapwater wordt een warmtepomp gebruikt, die in de zomer
tegelijkertijd koeling kan geven. Binnenkort krijgen drie woningen in
de Waalsprong deze vernieuwende techniek. Na een jaar en het doorlopen
van alle seizoenen, kan worden geconcludeerd of de grootschalige
toepassing van deze techniek succesvol kan verlopen. De gemeente heeft
de GEM gevraagd om mee te werken aan de proef met het hybride
warmtenet. Tegelijk met de proef wordt in Laauwik, de volgende
nieuwbouwwijk in de Waalsprong, een distributienet voor het hybride
warmtenet aangelegd. In oktober start namelijk het bouwrijp maken van
de grond voor 800 woningen. Om de woningen later aan te sluiten op het
systeem is het nodig dat de `hardware’ er al ligt.Kosten

Als de techniek volgens verwachtingen functioneert, vindt de
marktintroductie in 2011 plaats. Voldoet het systeem niet aan de
verwachtingen dan kan het distributienet eenvoudig geschikt gemaakt
worden voor een meer traditioneel systeem. Bij succes van de proef
levert de besparing van CO2 een flinke milieuwinst op en draagt deze
bij aan de realisatie van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen.

Bestuurlijk is tussen gemeente en provincie besproken om de kosten voor
de proef gezamelijk te dragen. Na de proefopstelling vindt begin 2011
de definitieve besluitvorming plaats en volgt de go/nogo voor de bouw
van een warmtenet.

Bron: Nieuwsbank.nl

Reageer op dit artikel