nieuws

Prinsjesdag 2009: Bestaande gebouwen dertig procent zuiniger

Geen categorie

 


De gebouwde omgeving is
verantwoordelijk voor circa dertig procent van het landelijk
energieverbruik. Het kabinet wil dat in 2020 bestaande gebouwen dertig
procent zuiniger zijn.

Woningnieuwbouw moet in 2020 energieneutraal zijn, en utiliteitsbouw
moet in 2017 vijftig procent energiezuiniger zijn. Investeringen in
energiebesparing door burgers, bedrijven en overheid leveren
milieuwinst en zorgen dat de toenemende lasten voor energie beheersbaar
kunnen blijven. Voor het programma Schoon en Zuinig en voor het
crisispakket heeft het kabinet diverse stimuleringsmaatregelen
ontwikkeld.

In oktober 2009 zal het verbeterde Energielabel worden gepresenteerd,
in 2010 kunnen consumenten het aanvragen. In 2010 wordt de
energieprestatie van huurwoningen in het woningwaarderingsstelsel
opgenomen. Ook worden de maatregelen voortgezet uit het
stimuleringspakket om de effecten van de economische crisis te
bestrijden:

– subsidieregelingen voor energiebesparing

– verlaging BTW-tarief voor isolatie

– verruiming budget voor energie-investeringsaftrek voor verhuurders

Reageer op dit artikel