nieuws

Nieuwe subsidieronde UKP Warmte/Koude

Geen categorie

 


Voor investeringsprojecten die
technisch of organisatorisch vernieuwend zijn op het gebied van koude
en warmte kan subsidie worden aangevraagd in een nieuwe tender in het EOS Unieke Kansen
Programma Verduurzaming Warmte en Koude
van SenterNovem. De tender
in het kader van het programma Warmte op Stoom loopt tot 5 november
17.00 uur.

Voorbeelden van projecten die mee kunnen doen zijn projecten met warmte
en of koude uit bio-energie, aardwarmte, grootschalige zonnewarmte en
duurzame warmte/koude en restwarmte/koude op wijkniveau. Aanvragen is
alleen mogelijk voor samenwerkingsverbanden. De subsidie bedraagt 40
procent van de meerinvestering ten opzichte van conventionele
projecten, met een maximum van 800.000 Euro per project.

In totaal heeft EZ 10 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor deze ronde.
De aanvragen zullen worden gerangschikt op basis van innovatie,
reductie op het verbruik van fossiele energie en broeikasgassen,
herhalingspotentieel en kwaliteit van het samenwerkingsverband met
slaagkans voor realisatie van het project. De score voor de innovatieve
aspecten van het project telt dubbel.

Reageer op dit artikel