nieuws

Lichte groei gebruik duurzame warmte

Geen categorie

 


Het gebruik van duurzame warmte
groeide in de periode 1990-2008 licht: van 2,0 naar 2,1 procent van de
benodigde hoeveelheid nuttige warmte. Deze groei kwam vooral tot stand
door een toename van het gebruik van warmte en koude uit de buitenlucht
en de bodem met behulp van warmtepompen en warmte/koudeopslag.

Dat schrijft het CBS in het rapport ‘Duurzame
Energie in Nederland
‘. Het rapport beschrijft de bijdrage van
duurzame energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de
periode 1990-2008. Het rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de
duurzame energieproductie in Nederland en bevat een uitsplitsing per
technologie. In de hoofdstukken per techniek zit een schat aan
informatie over de ontwikkeling van de techniek en de omvang van
deelsectoren. Verder gaat het CBS in op de verschillen tussen de
Nederlandse bepalingsmethode en de methode die opgenomen is in het
Hernieuwbare energie directive van de EU. De Nederlandse methode (zoals
beschreven in het protocol monitoring duurzame energie) komt uit op
3,4% en de Europese methode (volgens het bruto eindgebruik) op 3,7%.
Dat lijkt weinig verschil uit te maken, maar de bijdrage van duurzame
elektriciteit is veel minder. Zo levert windenergie volgens de
substitutiemethode 30% van alle duurzame energie, maar volgens de
nieuwe Europese methode is dit maar 17%. De rol van duurzame warmte
wordt juist weer veel belangrijker.

Reageer op dit artikel