nieuws

Duurzame renovatie Spoorwijk klaar

Geen categorie

 


Eneco
heeft een duurzame energie-installatie opgeleverd in de Spoorwijk in Den
Haag. In de laatste fase van de renovatie van deze Haagse wijk heeft
het energiebedrijf 272 koop- en huurappartementen aangesloten op een
energiezuinig systeem op basis van warmte/koudeopslag (WKO),
warmtepompen, een Energydak en
zonnecollectoren.

Onlangs vond de definitieve oplevering plaats door de omschakeling van
het tijdelijke ketelhuis naar dit nieuwe, duurzame systeem dat nu voor
alle woningen werkt. Het systeem biedt de bewoners ruimteverwarming,
warm tapwater en comfortkoeling. Eneco is investeerder, eigenaar en
exploitant van de duurzame energie-installatie die het bedrijf onder de
naam Eco Energy aanbiedt.

Comfort

Het wijkvernieuwingsproject in de Spoorwijk begon in 2002. In de eerste
fase sloot Eneco 274 grondgebonden woningen in de wijk aan op een
systeem van WKO met individuele elektrische warmtepompen voor
ruimteverwarming. In de laatste fase, die Eneco nu heeft afgerond, zijn
nog eens 272 appartementen voorzien van een duurzaam energiesysteem.
Voor de hoogbouw bestaat de installatie uit WKO, warmtepompen en een
Energydak van 500 m2. De WKO en de warmtepompen zorgen voor
ruimteverwarming en comfortkoeling van de woningen.

Energydak

Het Energydak wint warmte uit de dakbedekking. Die warmte dient om de
aan de bodem onttrokken energie te compenseren en zorgt bovendien voor
een hoger rendement van de warmtepomp. De 430 m² aan
zonnecollectoren op het dak zorgen voor een belangrijk deel van het
warme tapwater. Daarnaast zijn deze appartementen aangesloten op een
centraal ketelhuis waarin HR+-ketels staan voor de piekbelasting. Ten
opzichte van een volledig gasgestookte installatie levert deze
energie-installatie van Eneco voor de 272 woningen een jaarlijkse
vermindering van 144 ton CO2-uitstoot op.

Klassiek

De Spoorwijk in Den Haag werd in de jaren twintig en dertig van de
vorige eeuw gebouwd naar het stedenbouwkundige plan van architect H.P. Berlage
(1856-1934). De wijk is klassiek van opzet en kent nog steeds de
herkenbare volksbuurtsfeer. De Gemeente Den Haag koos samen met
ontwikkelaar Ceres en de bewoners voor een grootschalige
herstructurering. De 1.300 oorspronkelijke woningen waren te klein
geworden en voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom is
ervoor gekozen deze woningen te slopen en er zevenhonderd grotere
eenheden voor in de plaats te bouwen, met meer ruimte voor
werkgelegenheid en winkels. De openbare ruimte werd aangepakt zonder
het bijzondere stratenpatroon van Berlage aan te tasten.

Reageer op dit artikel