nieuws

Warmtepompen even belangrijk als windenergie

Geen categorie

 


Uit de CBS-rapportage
‘Duurzame Energie in Nederland’ blijkt dat het aandeel van warmtepompen
in duurzame energie nu tien procent uitmaakt. Dat is bijna evenveel als
het aandeel dat windenergie heeft. Het totale aantal duurzame energie
van zogenoemde duurzame warmte is zelfs groter.

De duurzame energie uit de omgevingswarmte en -koude  groeit
relatief hard. Toch is de 

bijdrage aan de totale duurzame energie nog beperkt tot ongeveer 5
procent. Opmerkelijk is dat de groei in deze energiebron niet gepaard
gaat met een forse subsidieregeling, zoals de MEP (Milieukwaliteit
Elektriciteitsproductie
) voor duurzame elektriciteit.

De voornaamste financiële ondersteuning van de overheid is de
Energie-investeringsaftrekregeling (EIA), waarmee 44
procent van het investeringsbedrag kan worden afgetrokken van de
belasting. Indien de onderneming voldoende winst maakt, betekent dit
een ondersteuning van elf procent van het totale investeringsbedrag.
Ook stimuleren de energienormen voor gebouwen het gebruik van
omgevingsenergie.

De groei komt voornamelijk van twee technieken waarmee zowel kan worden
gekoeld als verwarmd: warmte-/koudeopslag en omkeerbare warmtepompen.
Deze twee technieken sluiten kennelijk goed aan bij de groeiende
behoefte aan koeling. Een tweede verklarende factor vormt
waarschijnlijk de gestegen aardgas- en elektriciteitsprijzen, omdat het
gebruik van omgevingsenergie het gebruik van aardgas voor verwarming en
elektriciteit voor koeling vermindert. Een derde factor is de toename
van de nieuwbouw in de utiliteitssector. Omgevingsenergie kan vaak
relatief goedkoop worden toegepast in nieuwbouwprojecten. Een vierde
factor is het volwassen worden van de techniek. Voor warmte/koudeopslag
zijn nu voldoende goed functionerende projecten, die investeerders het
vertrouwen geven om tot aanschaf over te gaan. Een vijfde factor is de
beperkte meerprijs voor het aanschaffen van een airco met
warmtepompoptie (omkeerbare warmtepomp) ten opzichte van een airco
zonder warmtepompoptie.

Overigens is het wel zo dat de cijfers voor vooral de belangrijkste
categorie warmtepompen (omkeerbare) zeer onzeker zijn. Met het absolute
niveau van de cijfers moet daarom voorzichtig worden omgegaan. De trend
van een snelle groei is echter wel zeker.

Reageer op dit artikel