nieuws

Nieuwe tender UKP Verduurzaming warmte en koude open

Geen categorie

 


Vanaf 15 augustus t/m 5 november 2009
(17.00 uur) kunnen weer aanvragen ingediend worden voor de tender UKP
Verduurzaming Warmte en Koude.

Hiervoor is een subsidiebudget beschikbaar van € 10.000.000. De
subsidie voor UKP warmte/koude projecten bedraagt maximaal 40 procent
van de extra investeringskosten van het project. MKB-ondernemingen die
deel nemen (en dus de eigen projectkosten betalen) krijgen 10 procent
extra subsidie over hun aandeel in de voor subsidie in aanmerking
komende kosten. Voor een meer informatie over het budget verwijst
SenterNovem u naar hoofdstuk 1.4 van de handleiding UKP Verduurzaming
Warmte en Koude. Deze kunt u hier downloaden.

Reageer op dit artikel