nieuws

Mogelijk 250 miljoen windgeld naar biomassa en zonne-energie

Geen categorie

 


Minister van der Hoeven meldt de
Tweede Kamer dat zij 254 miljoen euro overhevelt van wind op land naar
de categorieen zon (“kleine” en “grote” installaties) en naar biomassa.
Dit zou het toe te kennen vermogen voor wind op land met 139,4 MW
verlagen.

Eerder deze zomer ging de minister akkoord
met de wens van coalitiepartijen CDA, PvdA en CU om het subsidiebudget
voor biomassa en zonne-energie in oktober met 250 miljoen te verhogen
ten koste van het budget voor windenergie op land, waar tot nu toe te
weinig belangstelling voor is. Die toezegging deed ze op 3 juni in een
debat met de Tweede Kamer over de SDE. PvdA en Christenunie wilden dat
het geld eerder beschikbaar zou komen. Twee weken eerder zei de
minister nog geen aanleiding te zien om met de budgetten te gaan
schuiven.

Volgens Diederik Samsom (PvdA) gaat het om ruim 180 miljoen euro voor
co-vergisting en 72 miljoen voor zonnepanelen, waarmee tachtig boeren
en vijfduizend particulieren zouden kunnen worden geholpen. Er is dit
jaar voor wind op land voor ca. 830 MW subsidie beschikbaar, maar
(waarschijnlijk) nog maar voor 2,7 MW aangevraagd.

Reageer op dit artikel