nieuws

Kwaliteitsprojecten opgestart

Geen categorie

 


Het monitoren op prestaties van
warmtepompen leidt tot verschillende inzichten. Een belangrijk inzicht
van de afgelopen periode is dat de laboratorium resultaten met
prachtige COP’s geen garantie zijn voor een goede SPF in de pratijk,
tenzij het verwarmingssysteem goed geïnstalleerd is. En dat is
niet altijd het geval omdat we te maken hebben met een techniek die
‘anders’ is dan de robuuste HR-ketel waardoor de traditionele
installatie kennis niet meer zonder meer kan worden toegepast.

De problematiek die hieruit voortvloeit wordt door SenterNovem onderkend en een
discussie hierover is ook op Europees niveau gaande. Dit heeft in de
Europese Directive voor Hernieuwbare Energie geleid tot AnnexIV en
AnnexVII. De eerste gaat over installatiekwaliteit en dan met name over
opleidingen en certificatie van de installateur en de tweede gaat over
SPF (Seizoens prestatie).

 

Voor beide onderwerpen is er een aantal Europese projecten opgestart:

QUALICERT, dat ingaat op kwaliteit en opleidingen van installateurs
voor het hele scala van duurzame energietechnieken en niet alleen voor
warmtepompen.

SEPEMO, dat ingaat op monitoring en
het vaststellen van de SPF.

Parallel hieraan gaat ter voorbereiding van een norm een IEA-traject
van start dat ingaat op de SPF en een traject dat ingaat op de
combinatie van zon-thermisch
en warmtepompen
.

SEPEMO gaat in op het vergroten van inzicht in systemen en
systeemconcepten door monitoring op prestaties. Dit zal dan weer input
zijn voor de ontwikkeling richtlijnen van systeemkwaliteit met
certificatie van installateurs en daarmee input zal geven voor
QUALICERT. Er zijn in Nederland en Europa meerdere leveranciers en
fabrikanten die hun eigen projecten monitoren of gemonitored hebben.

Reageer op dit artikel