nieuws

“Het nieuwe verwarmen zal een ommezwaai teweeg brengen”

Geen categorie

 


Nederland bevindt zich aan de
vooravond van het afscheid nemen van bestaande paradigma´s. Het
nieuwe verwarmen zal net zoals het nieuwe rijden in de automobielsector
een ommezwaai met zich meebrengen. Dat zeggen Henk Kranenberg (general
manager) en Ruud Verbraak (manager Heating) van Daikin.

“Fabrikanten, importeurs, kenniscentra maar zeker ook de
installatiesector hebben een enorme uitdaging met ongekende kansen.
Opleiding, het verspreiden van kennis en vaardigheden, speelt hierin
een cruciale rol. Branche en overheid moeten hier de handen ineen slaan
om versneld de technici van morgen te trainen zodat de puber van nu de
warmtepompspecialist kan zijn in 2020”, aldus het duo.

De uitspraken zijn gedaan tijdens het onderzoek van het vakblad
Warmtepompen naar de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid en
de rollen van achitecten, markt en overheid daarin.

De heren vinden dat de overheid vooralsnog onvoldoende de markt voor
warmtepompen probeert te verbeteren. “Terwijl via potentieelstudies van
de overheid zelf (SenterNovem) is aangetoond dat vooral de warmtepomp
in de woningbouw een substantiële bijdrage kan leveren aan de
overheidsdoelstellingen om de uitstoot van CO2 te verlagen, is de
marktpenetratie op een laag pitje komen te staan door de invoering van
de capaciteitstarieven. De beoogde besparing op energieverbruik, die
voor de particulier de meerinvestering moet compenseren, wordt nu
merendeels door de overheid geïncasseerd voor de benodigde
zwaardere elektrische afzekering in de woning. Dit heet demotiveren in
plaats van stimuleren. Inmiddels komt gelukkig wel een gestructureerd
overleg op gang tussen de sector en de overheid waarmee hopelijk
barrières in de toekomst worden geslecht.”

De resultaten van het onderzoek kunt u lezen in het volgende nummer van
het vakblad Warmtepompen, op de website van het blad en op te vragen
(na publicatie) bij de redactie

Reageer op dit artikel