nieuws

Tijdelijke energiebesparende regelingen van start

Geen categorie

 


Juli 2009 gaat een aantal tijdelijke regelingen
van start die consumenten en professionals moeten stimuleren om te
investeren in energiebesparende maatregelen in woningen en andere
gebouwen.

Het stimuleringspakket is juist nu, tijdens de economische recessie,
van belang om mensen te helpen om te investeren in energiezuinig en
comfortabel wonen en daarmee hun woonlasten te verlagen. Het pakket
houdt rekening met zowel kopers, huurders en eigenaren, als met
verhuurders en corporaties. Doordat de verschillende regelingen uit het
pakket met elkaar èn met bestaande regelingen te combineren zijn
wordt het aantrekkelijk om juist nu te investeren in energiebesparende
maatregelen. Het ‘stapelen’ van subsidies, renteverlagingen en andere
kortingen kan een aanzienlijk financieel voordeel ontstaan.

Meer Met Minder

De maatregelen passen binnen het convenant Meer Met Minder, waarvan de
overheid partner is. Meer Met Minder is de nationale
energiebesparingsaanpak voor bestaande gebouwen. Het is een gezamenlijk
initiatief van woningcorporaties, bouw-, installatie- en
energiebedrijven en de ministeries van VROM, EZ en WWI. Doel van het
convenant is tot 2020 2,4 miljoen bestaande woningen en gebouwen aan te
pakken en gemiddeld 30% energiezuiniger te maken. Meer Met Minder is in
2009 officieel van start gegaan. Hier
meer
informatie over het convenant en de regelingen.

Reageer op dit artikel