nieuws

Stichting Veteranenziekte houdt legionella-congres

Geen categorie

Op donderdag 1 oktober 2009 houdt de Stichting Veteranenziekte een groot congres met als titel ‘Waar staan we 10 jaar na Bovenkarspel?’

In maart 2009 hebben we met een indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst stilgestaan bij de rampzalige gevolgen van de uitbraak van de veteranenziekte in Bovenkarspel. Ook hebben we een voorlichtings- en gedenkboek uitgegeven. Onze stichting heeft zich in de afgelopen jaren ingezet voor lotgenotencontact, belangenbehartiging van slachtoffers, voorlichting en het bevorderen van preventieve maatregelen. Maar we kijken vooral naar de toekomst en zetten ons in voor onderzoek naar en kennisverwerving over Legionella. Daarom besluiten we dit ‘wrange’ jubileumjaar met een wetenschappelijk congres waar medici en waterdeskundigen in gesprek gaan over de vraag wat we nu meer weten dan in 1999, maar ook over de vraag waar toekomstig onderzoek zich op moet richten. Zo is een grote wens van ons, dat er eindelijk een groot onderzoek zal komen naar de gevolgen op lange termijn van met legionella besmette personen. Gerenommeerde deskundigen geven op dit congres acte de presence met presentaties over de actuele stand van zaken op hun vakgebied. Namens de stichting spreek ik de wens uit dat dit congres een impuls zal geven aan nieuwe onderzoeksinitiatieven die kunnen bijdragen aan verdere bestrijding van de veteranenziekte.

Doelgroep

Het congres is bestemd voor medici die onderzoek doen naar en te maken hebben met de behandeling van veteranenziekte (Legionellose) en voor deskundigen uit de watersector en de installatiebranche. Het congres is ook interessant voor vertegenwoordigers van (belangen)organisaties en bedrijven die te maken hebben met legionellarisico’s, bijvoorbeeld die uit de recreatiesector.

Meer informatie en een aanmeldingsformulier vindt u op de website van de Stichting Veteranenziekte.

Reageer op dit artikel