nieuws

Gemeenten tekenen voor 220 miljoen in op stimuleringsregeling woningbouw

Geen categorie

 


Gemeenten met woningbouwprojecten die
door de economische crisis stil dreigen te vallen, hebben volgens
voorlopige cijfers voor 220 miljoen euro aanvragen ingediend voor de
stimuleringsregeling woningbouw.

Het gaat om de eerste tranche waarvoor 100 miljoen euro beschikbaar is.
De maximale bijdrage per woning is 10.000 euro. Minister Van der Laan
(Wonen, Wijken en Integratie)  besluit medio augustus welke
woningbouwprojecten in aanmerking komen voor een rijksbijdrage.

Crisis

Belangrijke voorwaarde bij de toekenning van de rijksbijdrage is dat
het stilvallen van een woningbouwproject – koopwoningen en huurwoningen
boven de liberalisatiegrens – direct verband houdt met de economische
crisis. Bovendien moeten ook andere partijen bereid zijn om over de
brug komen, bijvoorbeeld door koperssubsidies te verstrekken.
Voorwaarde voor de rijkssubsidie is verder dat de bouwvergunning voor
25 maart 2009 moet zijn aangevraagd en dat het bouwproject voor 1
januari 2010 start. Is dit laatste niet het geval, dan vordert de
minister het geld alsnog terug.

Aanvullend

De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 is
onderdeel van het pakket crisismaatregelen uit het aanvullend
beleidsakkoord van 25 maart 2009. Voor woningbouwprojecten is maximaal
395 miljoen euro gereserveerd. Na deze eerste tranche van 100 miljoen
euro volgen later nog twee tranches waar gemeenten aanvragen voor
kunnen indienen. De voorwaarden stelt de minister na overleg met de
gemeenten vast.

Reageer op dit artikel