nieuws

F-gassen alleen aan gediplomeerd personeel

Geen categorie

Met terugwerkende kracht is het vanaf 4 juli 2009 alleen toegestaan om gefluoreerde (synthetische) koudemiddelen te leveren aan personen die beschikken over een STEK-diploma / F-gassenpersoonscertificaat.

Velen jaren heeft de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) gesproken over de wenselijkheid om te komen tot een verbod op het leveren van koudemiddelen aan niet gediplomeerde personen. Daarover uitten zij niet alleen op nationaal niveau hun frustraties, maar ook op Europees niveau.

Wens in vervulling
Met de komst van de F-gassenverordening: EG nr. 842/2006 is die wens ingevuld, want uiterlijk op 4 juli 2009 zorgen de lidstaten ervoor, dus ook Nederland, dat het leveren van gefluoreerde broeikasgassen (synthetische koudemiddelen) alleen is toegestaan aan personeel dat beschikt over een certificaat. Omdat er op dit moment sprake is van een overgangssituatie betekent dit concreet, dat de persoon in het bezit moet zijn van een STEK-diploma.

Verantwoordelijkheid nemen
Hoewel het niet onverkort in de verordening staat, gaat de NVKL ervan uit dat ook de koudemiddelleveranciers hun verantwoordelijkheid nemen en met onmiddellijke ingang alleen leveren aan gediplomeerd personeel, opdat zij zo meewerken aan het uitvoeren van de wet en behoud van ons milieu. De NVKL heeft duidelijkheid gevraagd met betrekking tot het leveren van koudemiddelen door koudemiddelleveranciers. Desgevraagd geeft VROM als eerste reactie aan, dat gefluoreerde koudemiddelen alleen in ontvangst genomen (geleverd) mogen worden voor installatie, onderhoud, service, terugwinning, recycling of vernietiging door (aan) personeel dat over de daarbij behorende diploma’s beschikt. VROM zegde toe, dat zij die duidelijkheid in haar wetgeving zal opnemen.

Bron: NVKL

Reageer op dit artikel