nieuws

Europese norm voor koelsystemen en warmtepompen vertaald

Geen categorie

NEN heeft de Europese norm voor koelinstallaties en warmtepompen vertaald. NEN-EN 378 Koelsystemen en warmtepompen – Veiligheids en milieu-eisen bevat eisen voor veiligheid en milieu voor ontwerp, constructie, installatie, bediening, onderhoud en afvoer van koelsystemen en -apparatuur met betrekking tot milieu-effecten, met uitzondering van de uiteindelijke vernietiging van de koudemiddelen.

EN 378 Koelsystemen en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen bestaat uit 4 delen. De aanduiding ‘koelsysteem’ omvat in deze norm ook warmtepompen. Er worden eisen uiteengezet die verband houden met de veiligheid van personen en eigendommen (met uitzondering van goederen in opslag) en het plaatselijke en wereldwijde milieu voor stationaire en mobiele koelsystemen van alle formaten, warmtepompen inbegrepen, secundaire koel- of verwarmingssystemen en de locatie ervan.

Gevaren minimaliseren
De norm is bedoeld om de mogelijke gevaren voor personen, eigendommen en het milieu te minimaliseren die worden veroorzaakt door koelsystemen en koudemiddelen. Deze gevaren houden voornamelijk verband met de fysische en chemische eigenschappen van koudemiddelen, evenals met de drukken en temperaturen die in de koelcyclus voorkomen.

Bron: NEN

Reageer op dit artikel