nieuws

Corporaties: HR-ketels plaatsen ter verbetering energielabel

Geen categorie

 


In 2009 heeft negen op de tien
corporatiewoningen een energielabel. Ruim een derde (36%) van de
corporaties is van plan de energielabels van hun woningvoorraad te
verbeteren door middel van buitenisolatie. Het aanbrengen van een
HR-ketel is met 35% een bijna net zo populaire maatregel. Dit blijkt
uit de Corporatie Bouwplannen Scan 2009 van BouwKennis.

Bijna twee op de drie corporaties die woningen met een energielabel
bezitten, heeft plannen om de energiezuinigheid te verbeteren om zo een
hoger energielabel te verkrijgen. Verder heeft 19% voorlopig nog geen
plannen en 17% weet het niet of heeft geen mening. Van de corporaties
die wel plannen ter verbetering van het energielabel hebben, pakt 36%
dit aan door middel van buitenisolatie. Een andere veelgeplande
woningaanpassing is het plaatsten van een HR-ketel.

Dit geeft 35% van de corporaties aan te gaan doen. Andere populaire
maatregelen zijn binnenisolatie (31%) en het aanbrengen van dubbel glas
(27%). Vooral stedelijke corporaties geven relatief vaak aan plannen
hebben om de binnenisolatie aan te pakken ter verbetering van het
energielabel. Dat aandeel komt uit op 35%. Zeker de kleine
niet-stedelijke corporaties zijn aanmerkelijk minder vaak (27%) van
plan om de binnenisolatie te verbeteren. Onder de grotere
niet-stedelijke corporaties is dat aandeel 32%. Verbeteringen van het
energielabel worden vaak gedaan in een combinatie van bouwkundige en
installatietechnische aanpassingen. Bijna driekwart van de corporaties
is namelijk in enige tot zeer grote mate geïnteresseerd in zo’n
een totaalconcept van diensten en producten door fabrikanten.

Wijze verbeteren energielabel (in %)

Buitenisolatie 36

CV-ketel/HR-ketel 35

Binnenisolatie 31

Dubbel glas 27

Dakbedekking 12

Vloerverwarming 9

Zonnepaneel 6

Warmtepomp 6

Overig 18

Nog geen plannen 19

Weet niet/geen mening 17

Bron: BouwKennis, april 2009

Meeste energielabels bij stedelijke corporaties

Het energielabel is ondanks de slepende discussie rondom de
betrouwbaarheid ervan wijdverbreid onder corporatiewoningen. In 2009
bezit ruim 90% van het totale Nederlandse corporatiewoningbestand een
energielabel, oftewel 2.208.292 woningen. Opvallend zijn daarbij de
regionale verschillen: van stedelijke corporaties is 95% van de
woningen voorzien van een energielabel en bij kleine niet-stedelijke
corporaties is dat net geen 80%. BouwKennis verwacht dat in 2011
vrijwel alle woningen van stedelijke corporaties voorzien zijn van een
energielabel, terwijl de kleine niet-stedelijke corporaties nog steeds
achterblijven (87%). Dat maakt het totale aandeel corporatiewoningen
met een energielabel in 2011 ruim 95%, in aantallen uitgedrukt
2.276.561.

Geen label zonder verplichting

In totaal heeft circa 10% van de corporatiewoningen geen energielabel.
Momenteel is dat ook niet verplicht. Meer dan de helft van de
corporaties die in 2009 nog geen woningen met een energielabel in hun
bezit hebben, is ook niet van plan om hiervoor een aanvraag te doen
zolang een verplichting uitblijft.

Corporatie Bouwplannen Scan

De woningcorporatie van nu speelt een belangrijke rol binnen de
bouwketen. Veel ogen uit de markt, maar ook uit de politiek zijn
gericht op de corporaties. Zij worden steeds vaker gezien als de kurk
waarop de woningmarkt drijft. Zo neemt niet alleen de druk op
corporaties toe om zich meer met koopwoningen bezig te houden, maar ook
worden zij aan de sociale woningbouwtaak vastgehouden.

Reageer op dit artikel