nieuws

Subsidieregeling voor energiezuinige kantoren en schoolgebouwen

Geen categorie

 


Per 1 juli 2009 geldt er een nieuwe
subsidieregeling voor investeerders in energiezuinige kantoorgebouwen
en schoolgebouwen in het basis- en het voortgezet onderwijs. Er is in
totaal 5.450.000 euro subsidie voor haalbaarheidsstudies en voor
praktijkprojecten (nieuwbouw of renovatie). Minister Van der Laan van
Wonen Wijken en Integratie stelt beide subsidies beschikbaar en draagt
daarmee bij aan de kabinetsdoelen voor energiebesparing uit het werkprogramma
Schoon en Zuinig
. SenterNovem handelt de subsidieaanvragen af, zij
doet dat onder de noemer Unieke Kansen Programma Naar Energieneutrale
Scholen en Kantoren (UKP
NESK
).

Dit UKP NESK is onderdeel van de Innovatieagenda Energie. Het programma
is hierin in februari 2009 aangekondigd. De Innovatieagenda Energie
draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen zoals vastgelegd in
Schoon en Zuinig, het werkprogramma van het kabinet dat het gebruik van
hernieuwbare energie stimuleert, energie-efficiency verbetert en de
uitstoot van broeikasgassen vermindert. Projecten die willen meedoen
aan de regeling moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

– Tenminste 1000 m2 Bruto vloeroppervlak, waarvan tenminste 70% met
onderwijs- of kantoorfunctie;

– Bij scholen komen alleen scholen voor basisonderwijs of voortgezet
onderwijs in aanmerking;

– CO2-emissiereductie over totaal energieverbruik, dus inclusief alle
apparatuur in het gebouw, van 45% ten opzichte van de referentie in
1990;

– Bij nieuwbouw: EPC = 0,9 voor scholen, en EPC = 0,75 voor kantoren;

– Voor renovatie: energielabelklasse A na renovatie, en een verbetering
van de energie-index met tenminste 0,3;

– Voor scholen: minimale kwaliteit van het binnenmilieu klasse C.

Meer informatie over deze subsidieregeling is beschikbaar bij Senter Novem

Reageer op dit artikel